ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 47


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.8.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Sdělení SÚKL ze dne 29.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo., 1x 3,0x2,5cm.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 29.7.2011.  


Informační dopis - Thyrogen 0,9 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se omezení dodávek přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Europe B.V.) zdravotnickým pracovníkům.    


Věstník SÚKL 7/2011

Věstník SÚKL 7/2011 zveřejněn 28. 7. 2011.  


Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (sanofi-aventis, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Pandemrix a narkolepsie - restrikce používání u dětí a mladistvých

Informace o doporučení Evropské lékové agentury omezit používání pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí a mladistvých do 20 let vzhledem k vzácným případům výskytu narkolepsie u mladých osob.  


Pozitivní poměr přínosů a rizik pro vareniklin (Champix) byl potvrzen

Informace o přehodnocení poměru přínosů a rizik vareniklinu (Champix), které provedl Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury. Přínosy ukončení kouření převažují nad mírně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod, které bylo popsáno v nedávno publikované studii.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce a výdeje  léčivého přípravku Augmentin Duo por.plv.sus. 70ml.  


Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Artrilom 20 x 7,5 mg a Artrilom 10 x 15 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura doporučuje nové kontraindikace a upozornění.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 21. 7. 2011  


FI červenec, srpen 2011

Farmakoterapeutické informace 7,8/2011  


Sdělení SÚKL ze dne 20.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Milligest por.tbl.obd. 3x21 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrolní Seznam k 20.7.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.7.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.7.2011.   


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


Sdělení SÚKL ze dne 19.7.2011

Uvolnění léčivého přípravku DICYNONE 250 inj.sol. 4x2ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.      


Kontakty


Informační dopis - Cardioxane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Cardioxane, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Navelbine 10mg a 50mg, inf cnc sol z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.7.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  


Prezentace ze seminářů č. 6 a č.7

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení  


Seznam cen původce k 1.7.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.7.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Neoton 1g Phlebo z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Calofra Orotab z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Caduet por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci června 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


6/ Neregistrované léčivé přípravky


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 1. čtvrtletí 2011.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Léky s označením „orphan“ v 1. čtvrtletí 2011.  


8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí roku 2011


Sdělení SÚKL ze dne 7.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Zofran 8mg, por tbl flm, 10x8mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Jednání CHMP 20. - 23. června 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. června 2011  


Červen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.    


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 30.6.2011