ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 28


OOP 02 - 11 stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává opatření obecné povahy 02-11, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak k 1.7.2011.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Dexrazoxan – omezení při léčbě karcinomu prsu a kontraindikace u dětí a dospívajících

Evropská léková agentura EMA doporučila omezení používání dexrazoxanu u dospělých pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli léčeni antracykliny doxorubicinem nebo epirubicinem. Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP EMA rovněž doporučil kontraindikaci pro používání dexrazoxanu u dětí.  


Seznam IPLP k 1.7.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Hoodia Patches

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Hoodia Patches.  


Nimesulid a zrušení indikace pro symptomatickou léčbu bolestivé osteoartrózy

Informace o přehodnocení přínosů a rizik u léčivých přípravků s obsahem nimesulidu.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Dicynone 250, inj. sol. 4x2ml z úrovně zdravotnických zařízení.   


Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fludarabin Ebewe 25mg/ml, inj+inf cnc. sol. 1x50mg z úrovně zdravotnických zařízení.    


Kombinovaná kontraceptiva s drospirenonem – přehodnocení rizika venózního tromboembolismu

Nedávno publikované studie ukázaly vyšší riziko rozvoje venózního tromboembolismu než jaké bylo dosud popisováno po podání orálních kontraceptiv obsahujících drospirenon.  


Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.3

 Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.3.  


Zveřejňování bezpečnostních upozornění pro terén

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů na svých webových stránkách bezpečnostní upozornění pro terén.  


Kontrolní Seznam k 20.6.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.6.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2011.   


Věstník SÚKL 6/2011

Věstník SÚKL 6/2011 zveřejněn 20. 6. 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.6.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    


Prezentece ze semináře č.4

Farmakovigilance  – novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku CIPHIN 250, POR TBL FLM 10x250MG z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.6.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  


Sdělení SÚKL ze dne 10.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku POLYGYNAX vag.cps.mol 6 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    


Seznam cen původce k 1.6.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


Informační dopis - Mistabron

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis týkající se stahování přípravku Mistabron, inh. sol. z trhu, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (UCB s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Upozornění na odcizení dodávky zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od výrobce Boston Scientific Corporation, USA informaci o odcizení dodávky endoskopických a urologických/gynekologických zdravotnických prostředků.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ZOXON 2, por.tbl.nob. 30x2mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Květen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MISTABRON inh.sol. 6x3ml, více šarží, z úrovně zdravotnických zařízení.      


Jednání CHMP 16. - 19. května 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. května 2011.  


FI červen 2011

Farmakoterapeutické informace 6/2011