ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 30


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat

Informace o finančních nákladech k 31. 5. 2011 .    


Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých látek DEXAMETHASONUM ČL 2009, IODUM ČL 2009, TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 26.5.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  


Sdělení SÚKL ze dne 25.5.2011

Uvolnění léčivého přípravku AUGMENTIN 625mg, por.tbl.flm., 21x625mg do distribuce a k léčebnému použití.  


Povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o udělené pokutě a v souvislosti s tím upozorňuje na povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Pharmatex, glo vag, 10x18,9mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 5/2011

Věstník SÚKL 5/2011 zveřejněn 20. 5. 2011.  


Kontrolní Seznam k 20.5.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.5.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2011.   


Informační dopis - Vectibix 20 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vectibix 20 mg/ml, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Amgen Europe B.V., Breda) zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.5.2011

Uvolnění léčivého přípravku GAVISCON LIQUID PEPPERMINT, POR SUS 1x300ML do distribuce.  


Informační dopis - Abseamed

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o bezpečném užívání přípravku Abseamed injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) zdravotnickým pracovníkům.  


Prezetance z konference Bioimplantologie 2011 za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil konference Bioimplantologie 2011  


Seminář 7 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - druhý termín.  


Seminář 6 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - první termín.  


Vitapain

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Vitapain.  


Trim24Seven

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Trim24Seven.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku STOPANGIN sprej 1x30ml z úrovně pacientů.  


Jednání CHMP 14. - 17. dubna 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. – 14. dubna 2011  


Sdělení SÚKL ze dne 10.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Rispen, por. tbl, 20x1mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen původce k 1.5.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


Bisfosfonáty a výskyt vzácné atypické fraktury femuru

Informace o ukončení přehodnocení skupiny bisfosfonátů Výborem pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury.  


Duben 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informace pro lékárny

U topického ketoprofenu byl od 1. 5. 2011 změněn způsob výdeje, a to pouze na lékařský předpis.  


Prezentace z kongresu za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil Lékárnického kongresu 2011 s podtitulem "Kam kráčíš, lékárno?".  


Prezentace ze seminářů č. 2, 3 a 5

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce  


Rok 2011

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 30.4.2011.