ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 44


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.4.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Informační dopis - Thyrogen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Czech, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 16/2008

Rozšíření zálohovacích systémů  


Jednání CHMP 14. - 17. března 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 14. – 17. března 2011  


Seznam IPLP k 1.4.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících fluorochinolonová chemoterapeutika k aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) vydala nové doporučení týkající se rizika prodloužení QT intervalu 1 .  


Sankce - rok 2011


Kontrolní Seznam k 18.3.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.3.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.3.2011. Dále Seznam obsahuje změny vyplývající ze zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv s pravděpodobnou účinností ode dne 1.4.2011.  


Informační dopis - Tygacil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tygacil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Wyeth Europa Limited/Pfizer Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.      


Věstník SÚKL 3/2011

Věstník SÚKL 3/2011 zveřejněn 17. 3. 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2011

Stažení přípravků Apo-Amlo 5 a 10, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařizení.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2011

Uvolnění léčivého přípravku JOX, orm.spr. k distribuci, výdeji a léčebnému používání.  


Všeobecné informace


Léčba a situace v ČR


Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o přechodném snížení cen a úhrad léčiv dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.3.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2010).  


Sankce - rok 2011


6/ Neregistrované léčivé přípravky


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle pokynu SÚKL DIS-13, verze 3, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.   


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 4. čtvrtletí 2010.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny J01 - Antibiotika.  


Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv  


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   


FI březen 2011

Farmakoterapeutické informace 3/2011  


Seznam cen původce k 1.3.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.3.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


Upozornění pro laboratoře

Upozornění pro pracoviště provádějící kontrolu medicinálního vzduchu připravovaného pro použití s rozvody medicinálních plynů.  


Upozornění pro lékárny

Upozornění pro lékárny připravující medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů.  


Únor 2011

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  


Sankce - rok 2011


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Dne 28.2.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.3.2011. V Seznamu byl nesprávně uveden způsob výdeje u přípravků FASTUM GEL, kódy SÚKL 84114, 16287, 115399.  Ústav neprodleně opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.