ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 65


Sdělení SÚKL ze dne 28.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku MYDOCALM 150 mg, por.tbl.flm. Léčivý přípravek se nestahuje.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.3.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Zrušené pokyny pro zdravotnické prostředky


Zrušené obecné pokyny


Zrušené pokyny pro lékárny


Zrušené pokyny pro laboratoře


Zrušené pokyny pro výrobce léčiv


Zrušené pokyny pro klinické hodnocení


Zrušené pokyny pro distribuci léčiv


Zrušené pokyny pro farmakovigilanci


Zrušené pokyny pro registraci léčiv


Sdělení SÚKL za dne 24.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku Apo-Enalapril 10 mg, por.tbl.nob. Léčivý přípravek se nestahuje.  


2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  


Jednání CHMP 14. - 17. února 2011

Hlavní body projednávané na setkání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. – 17. února 2011  


Upozornění týkající se registrace léčiv


Seminář 5 - Sekce dozorových činností - oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce - poslední termín  


Přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Tygacil (tigecykline)

Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik spojených s podáváním léčivého přípravku Tygacil v rámci prodloužení jeho registrace po pěti letech od udělení původní registrace. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dospěl k názoru, že přínosy léčby Tygacilem i nadále převyšují její rizika, ale doporučil provést změny textů doprovázejících tento přípravek, aby zajistil, že se Tygacil používá správně, a že lékaři si jsou vědomi vyšší mortality, která byla pozorována v klinických hodnoceních.    


Sdělení SÚKL za dne 18.02.2011

Stažení léčivých přípravků Giovax 50 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrolní Seznam k 18.2.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.2.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 28.2.2011.  


UST-22

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů - doplněk  


Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Dianeal, Extraneal, Nutrineal (peritoneální roztoky), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


X3 PRO CLINIC, šampón proti vším

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku X3 PRO CLINIC, šampón proti vším.  


Informační dopis - Lucentis

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Lucentis (ranibizumabum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   


Sdělení SÚKL ze dne 15.02.2011

Informace o závadě v jakosti soupravy pro injekční aplikaci, která je součástí registrovaného léčivého přípravku LUCENTIS 10 MG/ML.  


Věstník SÚKL 2/2011

Věstník SÚKL 2/2011 zveřejněn 15. 2. 2011.  


Prezentace z konference č.1

Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky.  


Informace SÚKL pro pacienty k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro pacienty.  


Informace SÚKL pro lékaře k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro lékaře.  


REG-46

Maximální doba použitelnosti pro sterilní přípravky po prvním otevření nebo po rekonstituci  


REG-62

Parametrické propouštění  


REG-83

REG-83 - Požadavky na stabilitní studie v registrační dokumentaci  


Seminář 3 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  –  farmakovigilanční inspekce - další termín.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.2.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2010).  


Indonal Woman

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Indonal Woman    


Zrušené registrace


Změny v registracích


Přípravky převedené na nového držitele


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků - 2011

Níže uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze SÚKL. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel. 272 185 333 nebo e-mail: posta@sukl.cz .     


Seminář 4 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  – novinky v evropské  farmakovigilanční legislativě.  


Seminář 2 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  –  farmakovigilanční inspekce  


Seznam cen původce k 1.2.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.2.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Sdělení SÚKL ze dne 8.2.2011

Informace o dovozu nových šarží léčivých přípravků PegIntron, které již byly vyrobeny po zavedení preventivních opatření ve výrobě.  


Sdělení SÚKL ze dne 07.02.2011 - aktualizace

Informace o závadě v jakosti zdravotnických prostředků výráběných společností Triad Group, které jsou součástí léčivých přípravků společnosti SP Europe.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  


Sdělení SÚKL ze dne 04.02.2011

Stažení léčivého přípravku Perfalgan 10mg/ml, inf.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 20.12.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 20.12.2010  


FI únor 2011

Farmakoterapeutické informace 2/2011  


Sdělení SÚKL ze dne 02.02.2011

Stažení léčivého přípravku Movalis 15 mg, rct.sup. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Leden 2011

Opatření při závadách a nežadoucích účincích.  


Přehled zaniklých léčivých přípravků

Léčivé přípravky, u kterých rozhodnutí o registraci pozbylo platnosti s ohledem na pravidlo sunset clause.     


Výrobky přeřazené do skupiny léčiv


4. čtvrtletí 2010

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků za 4. čtvrtletí roku 2010.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2011

Dne 31.1.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.2.2011. V Seznamu byly nesprávně změněny maximální ceny a úhrady léčivých přípravků, s nimiž je vedeno správní řízení pod sp. zn. SUKLS236485/2009 ve věci stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 70/1 - imunosupresiva specifická kromě leflunomidu a azathioprinu a léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem kyseliny mykofenolové.  Jde o léčivé přípravky s obsahem léčivých látek everolimus, takrolimus, sirolimus a kys. mykofenolové.    Dále v tomto Seznamu nedošlo k uvedení původní a nyní stále účinné výše další zvýšené úhrady u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky exenatid, u kterých je vedeno správní řízení pod sp. zn.  SUKLS116330/2009 ve věci stanovení výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 9/5 - (léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém).     Ústav neprodleně opravil chybně uvedené maximální ceny a výše úhrady dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.  


Sdělení SÚKL ze dne 01.02.2011

Doplňující informace SÚKL k léčivým přípravkům MASTU S a MASTU S FORTE.  


Překladové seznamy k Českému lékopisu

   


Závaznost textů Českého lékopisu 2023


Obsah Českého lékopisu 2023 a jeho doplňků

Obsahuje články z 11. vydání Evropského lékopisu a národní specifika.    


Tamoxifen a cytochrom P450 CYP2D6

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací u přípravků obsahující tamoxifen – účinek tamoxifenu může být ovlivněn polymorfismem genu pro enzym CYP2D6 a současným užíváním inhibitorů tohoto enzymu.