ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 64


Informace pro ženy s prsními implantáty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci doporučení pro ženy s implantovanými prsními implantáty se silikonovým gelem výrobce POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), Francie.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.  


Seznam IPLP k 1.1.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Xeloda 500mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Risedronat-ratiopharm 35mg a Paroxetin-ratiopharm 20mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


VYR-32 doplněk 6 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - výroba medicinálních plynů  


KLH-12 verze 4

Požadavky na doklady správné výrobní praxe při předkládání žádostí o povolení klinického hodnocení  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků společností ratiopharm GmbH, Ulm a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.  


Sdělení ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Nutriflex lipid peri, inf. eml. a Nutriflex lipid plus, inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seminář 3 - Sekce dozoru

Seminář správné výrobní praxe a správné distribuční praxe  


Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tomudex inf.plv.sol.1x2mg z úrovně zdravotnických zařízení - aktualizace.  


Návrh Seznamu k 20.12.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2011. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Věstník SÚKL 12/2011

Věstník SÚKL 12/2011 zveřejněn 20. 12. 2011.  


Sdělení k zákonu o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se zákonem o regulaci reklamy.   


Zrušená technická dokumentace


EMA potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u přípravků obsahujících somatropin

Evropská léková agentura (EMA) potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u léčivých přípravků obsahujících somatropin. Předepisujícím lékařům se připomíná, aby striktně dodržovali schválené indikace a dávkování.  


Pokyny a doporučení účastníkům řízení


Formuláře pro podání žádostí


Workshop 11 - Sekce cenové a úhradové regulace

Pozvánka na workshop PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 298/2011 Sb.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ECALTA 100mg inf.plq.csl 100mg+30ml z úrovně zdravotnických zařízení  


Informační dopis - Torisel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Torisel (temsirolimus), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci společností Pfizer, spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SUPRAX por.plv.sus.1x50ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku Calofra do distribuce, k výdej a léčebnému používání.  


Oprava předchozího vydání Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb.   


FI prosinec 2011

Farmakoterapeutické informace 12/2011  


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


6/ Neregistrované léčivé přípravky


5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků


Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.5

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.5.     


Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.4

Informace k obsahu 4 . Doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který  je součástí ČL 2017 - Dopl. 2021.     


Sdělení SÚKL ze dne 7. 12. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku BLEOMYCIN TEVA 15 000 IU inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - ZypAdhera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis pro zdravotnické pracovníky o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku ZypAdhera (olanzapin). Rozeslání dopisu bylo provedeno již v červnu 2010 zmocněncem držitele Eli Lilly ČR, s.r.o. v rámci povinností Plánu pro řízení rizik po registraci přípravku v EU. Přípravek byl nyní uvolněn na trh, distribuují se pacientské karty.  


3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků


8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Léky u osteoporózy ve 3. čtvrtletí 2011.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 3. čtvrtletí 2011.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí roku 2011


Listopad 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informační dopis - Strattera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Strattera (atomoxetinum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eli Lilly zdravotnickým pracovníkům.     


Informační dopis - Cipralex

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cipralex (escitalopram), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Lundbeck Česká republika s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Informační dopis - Vectibix

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Vectibix (panitimumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku POSTINOR-2 por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


BSN Thermonex foundation

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku BSN Thermonex foundation s doporučeným dávkováním 3 kapsle 2–3x denně a BSN Thermonex foundation s doporučeným denním dávkováním 1 kapsle denně  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ vydaného k 1.12. s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.12.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  


VYR-32 Seznam definic


Seminář 2 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení.  


Doplněk 20

 Řízení rizik pro jakost    


Doplněk 19

Referenční a retenční vzorky  


Doplněk 17

Parametrické propouštění