ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 54


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.12.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   


Doplněk 14

Výroba  léčivých  přípravků  pocházejících  z  lidské  krve  nebo  lidské  plazmy.  


Doplněk 12

Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 30.11.2011.  


Doplněk 10

Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití  


Doplněk 9

Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí.  


Doplněk 8

Vzorkování výchozích látek a obalových materiálů  


Doplněk 6

Výroba plynů pro medicinální účely  


Doplněk 2

Výroba  léčivých  přípravků  biologického  původu.  


VYR-32 verze 3 kapitola 9

Vnitřní inspekce  


VYR-32 verze 3 kapitola 8

Reklamace a stahování přípravků  


VYR-32 verze 3 kapitola 7

SMLUVNÍ VÝROBA A LABORATORNÍ KONTROLA  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění


Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků


Seznam cen původce


VYR-32 verze 3 kapitola 6

Kontrola jakosti  


Kontrolní Seznam hrazených LP a PZLÚ


Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění


Přehledy cen a úhrad léčiv


VYR-32 verze 3 kapitola 5

Výroba  


VYR-32 verze 3 kapitola 4

Dokumentace  


VYR-32 verze 3 kapitola 1

ŘÍZENÍ JAKOSTI  


VYR-32 verze 3

Úvod k pokynům pro správnou výrobní praxi  


Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se možného přerušení dodávek a bezpečnostních obav u léčivého přípravku Caelyx (doxorubicin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku POSTINOR-2 por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení  


Sdělení SÚKL ze dne 28.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku VELCADE 3,5mg inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku BUSILVEX inf.cnc.sol.8x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam IPLP k 1.12.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.  


Prezentace z workshopu - Implementace novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Prezentace a audiozáznam workshopu z 20. 11. 2011.  


Věstník SÚKL 11/2011

Věstník SÚKL 11/2011 zveřejněn 22. 11. 2011  


Seminář 1 - Sekce registrací - oddělení klinického hodnocení a oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení  


Sdělení SÚKL ze dne 21.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Suprax por. plv. sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Přehled seminářů v roce 2012


Kontrolní Seznam k 20.11.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.11.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2011.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Aktuální bezpečnostní informace u přípravku Pradaxa

Evropská léková agentura (EMA) aktualizuje informaci o možném riziku krvácení při použití antikoagulačního přípravku Pradaxa (dabigatrani etexilati mesilas).  


Seminář 10 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení - Termín 15. 12. 2011 zrušen!  


Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících citalopram

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující citalopram.  


Informační dopis - Motilium

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Motilium (domperidon), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití tří šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML).  


Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  


Seznam cen původce k 1.11.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


FI listopad 2011

Farmakoterapeutické informace 11/2011  


Informační dopis - Urorec, Silodyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Urorec a Silodyx (silodosin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Herbacos Recordati s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Říjen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


Informační dopis - Prostin 15M

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Prostin 15M (carboprostum trometamolum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace z workshopu - zákon léčivech a jeho změny

Prezentace z workshopu - Zákon o léčivech a jeho změny, který se konal 1. 11. 2011.  


Workshop na téma „Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ“

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás tímto zve na workshop k tématu „Změny v datovém rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ v návaznosti na poslední novelu zákona č. 48/1997 Sb.“  


Informační dopis - Seropram

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Seropram (citaloprami hydrobromidum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Lundbeck Česká republika s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.