ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31. 10. 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku Milligest obalené tablety, por. tbl. obd. 3x21 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.11.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Informační dopis - Preflucel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil druhý informační dopis o důležitých informacích týkajících se stahování přípravku Preflucel (očkování proti chřipce), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 26.10.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku PREFLUCEL inj. sus. 1x0,5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Xigris

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Xigris ( drotrekoginum alfa (aktivovaný)) , který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Eli Lilly ČR, s.r.o., zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 26.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Xigris 5mg,inf. plv.sol.1x5mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku REVALID, por. cps. dur. (balení 30, 120, 270 cps) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Pradaxa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Pradaxa (dabigatran-etexilát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Boehringer Ingelheim s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Celgene s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Seznam IPLP k 1.11.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Informační dopis - Preflucel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se stahování přípravku Preflucel - č.š.VNV5L010B (očkování proti chřipce), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Quetiapin-Ratiopharm 300mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku PREFLUCEL inj.sus. 1x0,5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Antagonisté receptoru angiotensinu-II

EMA ukončila přehodnocení přínosů a rizik antagonistů angiotensinu II. Přínosy této léčby převyšují její rizika, vztah ke kancerogenitě, na který poukazovala publikovaná metaanalýza, nebyl prokázán.  


Kontrolní Seznam k 20.10.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.10.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2011.   


Seminář 9 - Sekce registrací, Oddělení klinického hodnocení

Správná klinická praxe v práci EK  


Věstník SÚKL 10/2011

Věstník SÚKL 10/2011 zveřejněn 18. 10. 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku AUGMENTIN DUO por.plv.sus. 1x70ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 10. 2011.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Dne 30.9.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.10.2011.  Na žádost Svazu zdravotních pojišťoven byla provedena změna v určení ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky ve skupině očkovacích vakcín ATC J07BB02 v poli RP3. Požadované změny u dotčených přípravků jsou zveřejněny v rámci mimořádné aktualizace SCAU.  


FI říjen 2011

Farmakoterapeutické informace 10/2011  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.10.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  


Seznam cen původce k 1.10.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.10.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


Informační dopis - Peyona

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Peyona (kofein citrát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Torrex-Chiesi CZ s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


Sdělení SÚKL ze dne 6.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace SÚKL k léčivým přípravkům s obsahem bisfosfonátů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možnému výskytu atypické fraktury femuru u léčivých přípravků s obsahem bisfosfonátů.     


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Dne 30.9.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.10.2011.  V Seznamu nebyla uvedena výše a podmínky úhrady u léčivého přípravku DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY, POR TBL NOB 30, kód 0115688 a DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY POR TBL NOB 30, kód 0115689. Ústav neuvedené údaje dotčených přípravků neprodleně doplnil v rámci mimořádné aktualizace.  


Září 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informační dopis - Apidra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Apidra (insulin glulisin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.  


Oční betablokátory a hodnocení rizika systémových nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě doporučení EMA vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze skupiny očních betablokátorů k revizi a následné aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky.  


Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.