ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 77


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Informační dopis - Avandia, Avandamet

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet) v zemích Evropské unie, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (GlaxoSmithKline, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Informace o dovozu šarží léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel. a Eclaran 10 drm.gel., které mohou být vydávány k léčebnému použití.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Stažení léčivého přípravku Augmentin 625mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace ze semináře č. 7

Seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků  


Informační dopis - VFEND

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se dlouhodobého použití léčivého přípravku VFEND (vorikonazol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd., Sandwich, Kent) zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Cerezyme

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil nový informační dopis o dodávkách přípravku Cerezyme (imigluceráza) a doporučení pro léčbu pacientů, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Genzyme Qurope BV) zdravotnickým pracovníkům.  


Prezentace ze semináře č. 8

Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.  


EMA potvrzuje pozitivní poměr přínosů a rizik vakcíny RotaTeq

Velmi nízké hladiny fragmentů DNA prasečího cirkoviru typu 2 ve vakcíně RotaTeq nepředstavuje pro veřejné zdraví žádné riziko.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace SÚKL k použitelnosti léčivého přípravku TAMIFLU - použitelnost TAMIFLU po ukončení chřipkové pandemie.  


EMA aktualizuje přehodnocení Pandemrixu a hlášení o narkolepsii

Dostupné důkazy nepotvrzují souvislost, je třeba další výzkum.  


Otázky a odpovědi k pozastavení registrací léčiv obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet a Avaglim)

Výsledek řízení podle čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004  


EMA doporučuje pozastavení registrací pro přípravky obsahující rosiglitazon

Přípravky k léčbě diabetu 2. typu Avandia, Avandamet a Avaglim budou staženy z trhu  


Výsledky kontrolní akce na tržišti SAPA v Praze

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 9.9. 2010 ve spolupráci s pracovníky Policie ČR  provedl kontrolu tržnice Sapa v Praze 4.      


Upozornění pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá zdravotnické pracovníky ke zvýšené pozornosti při používání přípravku Octagam infuzní roztok.  


Seznam IPLP k 1.10.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Kontrolní Seznam k 20.9.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.9.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.9.2010.  


Informační dopis - EpiPen a EpiPen Jr.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se použití léčivého přípravku Epipen (epinefrin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Alk Abello A/S) zdravotnickým pracovníkům.  


Věstník SÚKL 9/2010

Věstník SÚKL 9/2010 zveřejněn 16. 9. 2010.  


SP-CAU-018


SP-CAU-016


SP-CAU-013


SP-CAU-010


SP-CAU-008


SP-CAU-007


SP-CAU-006


SP-CAU-005


SP-CAU-004


SP-CAU-003


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.9.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2010).        


Sdělení SÚKL ze dne 10.09.2010

Stažení léčivého přípravku Cinnabene, por.cps.mol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


23) V jakém případě musí být standardní léčba hrazena zadavatelem?


20) Je likvidace zbytků LP ze studií skutečně na zadavateli?


Sdělení SÚKL ze dne 09.09.2010

Stažení léčivého přípravku Vigantol z úrovně distributorů.  


Sdělení SÚKL ze dne 09.09.2010

Stažení léčivého přípravku NO-SPA, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prevence a léčba


Všeobecné informace


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Marketing ze dne 13.7.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 13.7.2010  


Sdělení SÚKL ze dne 08.09.2010

Stažení léčivého přípravku JOX, orm.spr. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen původce k 1.9.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.9.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Informační dopis - RELISTOR

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se použití léčivého přípravku Relistor (methylnaltrexonii bromidum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Wyeth Europa Limited Pfizer Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - SYNAREL

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis týkající se závady v jakosti vzniklé při výrobě léčivého přípravku Synarel (nafarelini acetas) zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer, spol. s r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.9.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna.    


Stažení zdravotnického prostředku blend-a-dent fixační krém Extra Stark z trhu

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel prostřednictvím společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., informaci o dobrovolném stažení fixačního krému blend-a-dent Extra Stark z českého trhu.  


Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.   


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny A10B – Antidiabetika, kromě inzulínů.  


6/ Spotřeba léčivých látek podle cesty podání


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


Spotřeba léčiv - hlášení lékáren

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 2. čtvrtletí 2010.  


7/ Spotřeba léčivých látek podle cesty podání


6/ Neregistrované léčivé přípravky


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


Sdělení SÚKL ze dne 2.9.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Epipen a EpiPen Jr.  


Sdělení SÚKL ze dne 1.9.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Epipen.  


Srpen 2010

Opatření pří závadách kvality a při nežádoucích účincích.  


Spotřeba léčiv - hlášení distributorů

Informace o dodávkách léčiv do zdravotnických zařízení, lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv v 2. čtvrtletí 2010.