ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 51


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     


Základní informace pro žadatele o registraci léčivého přípravku

Cílem tohoto dokumentu je informovat žadatele o registraci a držitele rozhodnutí o registraci o změnách v dosavadních regulačních postupech, které nastanou v ČR a dalších členských státech EU v návaznosti na uplatnění novelizovaných lékových předpisů EU. Jsou zařazeny zejména aktuální otázky významné pro regulační praxi v přechodném období, než v ČR a některých dalších státech EU budou novelizované předpisy EU transponovány do národní legislativy. Předpokládáme postupné doplňování dalších otázek a odpovědí.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.01.2010

Stažení léčivého přípravku Carteol LP 2% z úrovně zdravotnických zařízení.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 26.1.2010  


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 20. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 20. lednu 2010.  


Otázky a odpovědi k přehodnocení léčivého přípravku Tysabri (natalizumab)

Závěr procedury dle článku 20 směrnice (EC) č. 726/2004 Evropská léková agentura ukončila posuzování týkající se bezpečnosti léčivého přípravku Tysabri (natalizumab), který si vyžádala  Evropské komise. Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (CHMP, dále jen Výbor) vyhodnotil , že přínosy léčby přípravkem Tysabri převyšují její rizika, ale doporučil zajistit dodatečná opatření s ohledem na riziko rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (dále PML) a ujistit se, že lékaři a pacienti si toto riziko plně uvědomují.  


EMA doporučuje opatření k omezení rizika vzniku PML při léčbě přípravkem Tysabri

Evropská léková agentura (EMA) doporučuje dodatečná opatření k omezení rizika vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (dále PML) při léčbě přípravkem Tysabri. Riziko PML se zvyšuje po dvou letech léčby přípravkem Tysabri, ale i nadále převažují přínosy nad riziky při léčbě přípravkem u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou.   


Otázky a odpovědi k pozastavení registrace léčiv obsahujících sibutramin

Výsledek postupu podle článku 107 směrnice 2001/83/EC. Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti sibutraminu. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury uzavřel, že přínosy sibutraminu nepřevažují jeho rizika a proto registrační rozhodnutí pro léčiva obsahující sibutramin by měla být pozastavena v celé Evropě.  


Evropská léková agentura doporučuje pozastavení registračního rozhodnutí pro sibutramin

Přípravky na hubnutí spojené se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod budou staženy z celého trhu Evropské unie.    


Evropská léková agentura aktualizuje informace o pandemické chřipce

Výbor pro humánní léčivé přípravy (CHMP) Agentury doporučil udělit podmínečnou registraci pro čtvrtou pandemickou vakcínu Arepanrix od firmy GlaxoSmithKline Biologicals.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 19. 1. 2010  


Informace o výskytu padělku přípravku alli

SÚKL obdržel informaci od britské regulační autority o výskytu padělků léčivého přípravku alli pills, 60 mg v USA.  


Věstník SÚKL 1/2010

Věstník SÚKL 1/2010 zveřejněn 18.1.2010.  


Věstník SÚKL 2010


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii ke 13. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 13. lednu 2010.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2010

Mimořádná aktualizace zahrnuje opravu maximálních cen a typu cenové regulace u níže uvedených přípravků.  


Statiny - aktualizace textů týkající se nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky ze skupiny statinů o nové nežádoucí účinky (poruchy spánku, ztráta paměti, sexuální poruchy, deprese, intersticiální pneumonie).  


Sdělení SÚKL ze dne 12.01.2010

Stažení léčivého přípravku NUROFEN PRO DĚTI JAHODA.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.1.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výměně léčiva – Nurofen pro děti jahoda, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Velká Británie.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 12.1.2010  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.1.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)         


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2010

Mimořádná aktualizace zahrnuje opravu maximálních cen některých léčivých přípravků a opravu vykazovacího limitu u některých vakcín.      


Roční udržovací platby


Sdělení SÚKL ze dne 07.01.2010

Informace o záměně řádků doby exspirace a čísla šarže u léčivého přípravku Bromhexin 8 KM kapky.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP k 1.1.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci prosince.    


Sdělení SÚKL ze dne 08.01.2010

Stažení léčivého přípravku NUROFEN PRO DĚTI JAHODA.  


Zrušené registrace


Změny v registracích


Přípravky převedené na nového držitele


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků - 2010

Níže uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze SÚKL. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel. 272 185 333 nebo e-mail: posta@sukl.cz .     


FI leden 2010

Farmakoterapeutické informace 1/2010  


2010

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2010.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 6. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 6. lednu 2010.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 5.1. 2010  


Prosinec 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Zápis ze schůzky ze zástupci asociací ze dne 7.12.2009

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 7.12.2009.  


Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády

Informace pro lékárny k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  


Sankce - rok 2008


Sankce - rok 2009


Sankce - rok 2010


Sankce - rok 2010


Sankce - rok 2010


Sdělení SÚKL ze dne 05.01.2010

Uvolnění léčivého přípravku Structokabiven, inf.eml. k léčebnému používání.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 23. 12. 2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 23. prosince 2009.    


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 16.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 16. prosince 2009.