ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2010

Stažení léčivých přípravků PegIntron 100 , PegIntron 120 a PegIntron 150, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Seminář 1 - Inspekční odbor - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologického materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových zařízení - center asistované reprodukce.  


Přehled seminářů v roce 2011


Rok 2009


Seminář 9 - Oddělení klinického hodnocení ve spolupráci s dalšími útvary SÚKL

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP  


Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2010

Stažení léčivých přípravků APO-ALENDRONAT 70 MG z úrovně pacientů.  


Informační dopis - Roaccutane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se souvislosti podávání isotretioninu (Roaccutane) s rozvojem závažných kožních reakcí, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Roche s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  


Informace pro lékárny 25. 10. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odstartoval v červenci tohoto roku službu předávání informací o nově zjištěných bezpečnostních rizicích léčiv. Jejím hlavním úkolem je včasné předání informací lékárnám, díky kterému bude zajištěna vyšší ochrana pacientů před případnými riziky.     


Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2010

Stažení léčivých přípravků Tri-regol, por.tbl.obd. a Tri-regol 3+21, por.tbl.obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Marketing ze dne 14.9.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 14.9.2010  


Kontrolní Seznam k 20.10.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.10.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2010.    


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2009

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 10. 2010  


Kontrola distribuce v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  


Kontrola zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních


Kontrola distribuce


Kontrola lékáren


Informační dopis - Ebixa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících předávkování v souvislosti s omylem při podávání přípravku Ebixa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ( H. Lundbeck A/S ) zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - PegIntron, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se omezení dodávky předplněných per přípravku PegIntron, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Schering-Plough Europe) zdravotnickým pracovníkům.  


Věstník SÚKL 10/2010

Věstník SÚKL 10/2010 zveřejněn 14. 10. 2010.  


FI říjen 2010

Farmakoterapeutické informace 10/2010  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.10.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2010).  


Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivých přípravků Indivina por.tbl.flm.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

Uvolnění léčivých přípravků Zanocin 200 mg, por.tbl.flm. a Klabax 500 mg, por.tbl.flm. k distribuci.  


Seznam cen původce k 1.10.2010

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.10.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září a opravu údajů u přípravků ve skupině ATC J07.  


Informace SÚKL k přípravku Nutrineal PD4 with 1,1 % aminoacids

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stažení přípravku Nutrineal PD4 with 1,1% aminoacids v zemích EU.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září.  


Informační dopis - TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se rizika při používání zdravotnického prostředku pro tlakové sprejování, kterým se podávají léčivé přípravky TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Září 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích