ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 30


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). V Seznamu byl zohledněn nový způsob výpočtu ORC pro přípravky, které nejsou po provedení odpočtu hrazeny plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takových případech je hodnota v položce ORC totožná s položkou MFC.          


Doporučení EMEA k přípravku Neupro

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o doporučení Evropské lékové agentury (EMEA) k přípravku Neupro.    


Sankce - rok 2009


Sankce - rok 2008


Sankce - rok 2008


Zpráva o činnosti SÚKL 2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal "Zprávu o činnosti SÚKL v roce 2008".  


Tisková zpráva ze dne 28.5.2009

Zpráva o činnosti SÚKL v roce 2008.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.05.2009

Stažení léčivého přípravků LOSEPRAZOL 10 mg.  


Věstník SÚKL 5/2009


Informace k léčivému přípravku Flonidan

Doplňující informace k upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.5.2009.  


Tisková zpráva ze dne 20.5.2009

SÚKL již podruhé hostil zasedání ředitelů lékových agentur EU  


Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2009

Uvolnění léčivého přípravku PLASMALYTE roztok, inf.sol., 10x1000ml k léčebnému používání.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 13.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých došlo ke změně v započitatelnosti do limitu (položka NEZAP) v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 115/2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Vyhláška nabyla účinnosti dne 13.5.2009, z toho důvodu jsou uvedené změny započitatelných doplatků platné počínaje dnem 13.5.2009.    


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.5.2009

  Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2009)    


Informace o formátu IBAN

Některé interaktivní formuláře na stránkcáh SÚKL kontrolují správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN.  


Tisková zpráva ze dne 8.5.2009

8.5.2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení použitelnosti přípravku TAMIFLU.     


Prodloužení použitelnosti přípravku Tamiflu

Informace pro lékárny, zdravotnická zařízení a distributory.   


Informace pro výrobce léčiv

Informace německé lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.  


Reakce SÚKL na stanovisko Svazu pacientů ČR ze 7. května 2009

Svaz pacientů České republiky vydal, na tiskové konferenci ze 7.května 2009, své stanovisko „k neudržitelné situaci s nedostupností pseudoefedrinových léků". Státní ústav pro kontrolu léčiv by se tímto rád ke stanovisku Svazu vyjádřil.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna.        


Reakce SÚKL na článek v Deníku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informace uvedené v článku Deníku "Efedrin by měl být bez předpisu, uvařit drogu bude snadnější" ze dne 9.5.2009.  


Tisková zpráva ze dne 8.5.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení použitelnosti přípravku TAMIFLU  


Upozornění SÚKL

Upozornění na výskyt závadného balení přípravku Flonidan por. tbl. nob. 30x10mg.  


Reakce SÚKL na článek Lidových novin

Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informace uvedené v článku Lidových novin: "Na recept, či občanku? Jak kde", ze dne 5.5.2009.  


FI květen 2009

Farmakoterapeutické informace 5/2009  


Seminář 6

eGovernment a elektronická komunikace ve státní správě a zdravotnictví  


Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Horní Folmava

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 10. 4. 2009 ve spolupráci s pracovníky Celního ředitelství Domažlice kontrolu tržnice v obci Horní Folmava.  


Duben 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Tisková zpráva ze dne 4.5.2009

Centrální úložiště plně v provozu  


Tisková zpráva ze dne 2.5.2009

Aktuální situace okolo centrálního úložiště