ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 35


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 08/2008

Certifikace procesů Ústavu dle normy ISO 9001:2000.  


Seminář za účasti SÚKL

Pro zájemce o problematiku padělků léčivých přípravků a nelegálních výrobků v oblasti léčiv nabízíme vzhledem k nárůstu významu této činnosti výstup ze semináře na uvedené téma.  


Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Vejprty a Loučná pod Klínovcem

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 18.7.2008 ve spolupráci s pracovníky Celního úřadu Chomutov kontrolu tržišť v obci Vejprty a Loučná pod Klínovcem, okr. Chomutov.     


Informace o připravovaných publikacích

Mimořádní publikace Věstníku SÚKL.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.7.2008

Uvolnění léčivého přípravku Mucosolvan pro dospělé por. sir. k léčebnému používání.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.7.2008

Stažení léčivého přípravku Ranisan inj. 50gm z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otázky a odpovědi k hlášení neintervenčních poregistračních studií


Asociace


Zápis ze schůzky se zástupci asociací ze dne 9.7.2008

   


Informace o výskytu padělku přípravku Ceftriaxone Normon EFG

SÚKL obdržel informaci od španělské lékové agentury Agemed o výskytu padělku léčivého přípravku  CEFTRIAXONA NORMON EFG 1g IV a CEFTRIAXONA NORMON EFG 1g IM v Dominikánské republice .  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.7.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2008).   


Regionální pracoviště SÚKL


Sankce uložené podle zákona o regulaci reklamy

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Sankce uložené podle zákona o zdravotnických prostředcích

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZP"). Dále informace o sankcích uložených podle nového zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NZZP"), účinného od 1. 4. 2015. Veškeré informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Sankce uložené podle zákona o léčivech

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.7.2008

Stažení léčivého přípravku Tramabene 50 tobolky z úrovně zdravotnických zařízení.  


Ergotaminové deriváty - nová upozornění a kontraindikace týkající se rizika fibrózy

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila doplnit texty doprovázející léčivé přípravky ze skupiny ergotaminových dopaminových agonistů o nová upozornění a kontraindikace týkající se rizika fibrózy.  


Informace singapurské regulační autority ze dne 7.7.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od singapurské regulační autority informaci týkající se doplňku stravy Relacore.  


Informace o výskytu padělku přípravku CIALIS tbl.

SÚKL obdržel informaci od britské lékové agentury MHRA o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20mg ve Velké Británii.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravy v položkách MFC (16x) a ORC (71x). Chyby v hodnotách  MFC a ORC byly způsobeny nejasnostmi při předávání údajů o DNC mezi VZP ČR a Ústavem. Součástí aktualizace je také oprava výše úhrady u přípravku Apo-Risper.  


Hlášení v oblasti hemovigilance


Veřejná zakázka č. VZ07/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost.  


Informace SÚKL

Nově na webových stránkách přehled schválených klinických hodnocení.  


2. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  


2. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


Veřejná zakázka č. VZ06/2008

Dodávka SW pro správu sdílené dokumentace SŘJ, smluv.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2008

Pozastavení distribuce a výdej léčivého přípravku IMACORT drm crm.  


Informace SÚKL držitelům rozhodnutí o registraci rostlinných léčivých přípravků

Informace držitelům rozhodnutí o registraci rostlinných léčivých přípravků o přechodném ustanovení § 113 odst. 6 zákona 378/2007 Sb. (tj. uvedení rostlinných přípravků s platnou registrací do souladu s požadavky stanovenými zákonem pro registraci tradičních rostlinných přípravků) a o povinnostech držitelů rozhodnutí o registraci z toho vyplývajících.  


Informace nizozemské regulační autority ze dne 2.7.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od nizozemské regulační autority informaci o nálezu rostlinného produktu  AMORAS® men , u kterého existuje podezření na padělek.  


Informace bulharské regulační autority ze dne 30.6.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od bulharské regulační autority informaci týkající se rostlinného produktu Meizitang.  


Riziko kožních reakcí po lokálním podání ketoprofenu

SÚKL upozorňuje na riziko kožních fototoxických reakcí při místním používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu  


Epoetiny – nová upozornění při použití u pacientů s nádorovým onemocněním

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila   přidat   do textů doprovázejících všechny léčivé přípravky s obsahem   epoetinů nové upozornění týkající se použití u   pacientů s nádorovým onemocněním.  


Informace SÚKL

Informace o zrušení telefonních linek SÚKL začínající předvolbou 255 726.