ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 45


Etorikoxib – zpřísnění kontraindikace a opatření pro používání


Seznam IPLP k 1.7.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  


Seznam cen původce k 1.7.2008

Přípravky, které od 1.6. 2008 nepodléhají cenové regulaci maximální cenou výrobce, a jsou regulovány pouze obchodní přirážkou, a pro které má být Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv oznámena cena původce. Přestože ceny původce měly být oznámeny do 20.června, byly do seznamu zveřejněného 30.6.2008 zpracovány ještě ceny původce nahlášené do dopoledních hodin dne 25.června.  


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  


Veřejná zakázka č. VZ08/2008

Nákup osobních automobilů střední a vyšší třídy pro Státní ústav pro kontrolu léčiv.  


Červen 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Opatření obecné povahy

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy.  


Datové rozhraní SCP20080625

Datové rozhraní pro Seznam cen původce.  


Seznam cen původce


Datové rozhranní SÚKL IPLP, verze 08-01

Datové rozhranní pro Seznam IPLP (individuálně připravovaných léčivých přípravků).  


Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků


Doplnění informace - Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2008

Stažení léčivého přípravku Entizol vag tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2008

Na základě rychlé výstrahy zaslané švýcarskou lékovou agenturou Swissmedic, Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na stahování přípravku Fluoro-uracil Valeant.  


Informace o hlášení cen původce

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o procesu hlášení cen původce.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2008

Stažení léčivého přípravku Entizol vag tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.6.2008

Stažení léčivého přípravku Pirabene por.tbl.flm z úrovně zdravotnických zařízení.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2008

Zajištění úklidových prací pro SÚKL v Šrobárova 48, Praha.  


Veřejná zakázka č.VZ03/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost  


FDA varuje - 23.3.2008

FDA (americký Úřad pro léky a potraviny) vydalo varování americkým spotřebitelům týkající se přípravků Blue Steel a Hero.  


FDA varuje - 9.4.2008

Dne 9.4.2008 vydal FDA (americký Úřad pro léky a potraviny) varování americkým spotřebitelům týkající se přípravků Shangai Regular, Shangai Ultra, Super Shangai, Naturale Super Plus a Lady Shangai.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy započitatelných doplatků u přípravku Deniban por.tbl.nob.  


Veřejná zakázka č. VZ05/2008

SÚKL - Dodávka výpočetní techniky  


Doporučení k užívání léčivých přípravků s obsahem heparinu

Přehodnocení rizik spojených s používáním léčivých přípravků s obsahem heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátem (OSCS).  


Průzkumy veřejného mínění


1. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.6.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2008).   


Přehled distributorů, zprostředkovatelů a specializovaných pracovišť


Informace bulharské regulační autority ze dne 12.6.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od bulharské regulační autority oznámení o nálezu rostlinného produktu Li Da Daidaihua Jiao Nang, u kterého existuje podezření na padělek.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.6.2008

Stažení léčivého přípravku Caelyx 2mg/ml, inf.cnc.sol., 1x10ml, kód SÚKL 27432, č.š.: 072163517z úrovně zdravotnických zařízení.  


1. čtvrtletí roku 2008

„Spotřeba“ léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2008 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv).  


Spotřeba léčiv v České republice v roce 2008


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy související s nově uvedeným vykazovacím limitem S pro přípravek Prezista 300 mg, por.tbl.flm. a dále opravy započitatelných doplatků u přípravků Deniban por.tbl.nob. a Solian 20 por.tbl.nob., v důsledku vyřazení přípravku Amisulprid-ratiopharm ze seznamu hrazených přípravků z důvodu odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí SÚKL.  


GVP - Guidelines on good pharmacovigilance practices


Změna uchovávání léčivého přípravku NEUPRO

Léčivý přípravek NEUPRO (transdermální náplast) pro léčbu Parkinsonovy nemoci je nezbytné uchovávat v teplotním rozmezí 2°až 8°C  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce (jsou-li stanoveny) a výše a podmínek úhrady. Změny zahrnují: opravu typu cenové regulace u LP s LIM1=H, doplnění informace o DNC podle sdělení VZP ČR z 2008.06.04. a vyřazení LP AMISULPRID - RATIOPHARM 200 MG z úhrad k 2008.06.01. z důvodu odvolání se účastníka řízení proti rozhodnutí SÚKL, tj. rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady nenabylo právní moci do 2008.05.31.  


FI červen 2008

Farmakoterapeutické informace 6/2008  


FI květen 2008

Farmakoterapeutické informace 5/2008  


FI duben 2008

Farmakoterapeutické informace 4/2008  


FI březen 2008

Farmakoterapeutické informace 3/2008  


FI únor 2008

Farmakoterapeutické informace 2/2008  


FI leden 2008

Farmakoterapeutické informace 1/2008  


Hlášení ceny původce

Hlášení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů  


Hodnocení činnosti inspekčního odboru


1. čtvrtletí 2008


Formulář - Hlášení cen původce

Formulář pro hlášení ceny původce, dle zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášky č.92/2008 Sb.