ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 32


Přehled přepočtů

Přehled hodnot obchodních přirážek/marží a sazeb DPH použitých pro přepočet z ceny nalezené (referenční ceny) na cenu pro konečného spotřebitele očištěnou o daň a obchodní přirážky/marže.  


Poskytování informací (vyhl. 92/2008 Sb.)

Informace držitelům rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a tuzemským výrobcům / dovozcům potravin pro zvláštní lékařské účely k poskytování informací dle §31 odst. 1, resp. § 3 odst. 7 vyhlášky č. 92/2008 Sb.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2008

Stažení léčivého přípravku XYZAL 0,5MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR.SOL. 1X200ML, kód SÚKL 0062806, z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2008

Stažení léčivého přípravku TRIAMCINOLON HBF DRM.CRM 1X30g, kód SÚKL 0041040, z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace k nové kontraindikaci u přípravku Velcade

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila nepodávat léčivý přípravek VELCADE (bortezomib) pacientům s akutním difuzním infiltrativním onemocněním plic a perikardu.  


Seminář 1 - Klinické hodnocení


Seminář 2 - Klinické hodnocení - etické komise

Seminář byl opakován pod číslem 3 a to 28.2.2008.  


Rok 2008

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Prezentace ze seminářů a konferencí

Přehled prezentací z již uskutečněných seminářů a konferencí.  


Informace pro výrobce a dovozce ze třetích zemí

Sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené dovozcům léčivých přípravků ze třetích zemí a výrobcům léčivých přípravků se smluvním místem výroby ve třetí zemi, které se týká zjištění neshody se zásadami SVP.    


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 06/2008

Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL  


Elektronická podatelna


Sdělení SÚKL ze dne 18.3.2008

Stažení léčivého přípravku RANISAN injekce 50mg, 10 x 2ml, kód SÚKL 58216, z úrovně zdravotnických zařízení.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 05/2008

Dodávka datavideoprojektorů a projekčních pláten pro SÚKL  


Sdělení SÚKL ze dne 17.3.2008

Stažení léčivého přípravku Solcoseryl, orm.pst. 1x5g z úrovně lékáren.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.3.2008

Stažení léčivého přípravku Advate 1000IU, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických pracovišť.  


Spolupráce se SÚKL


4. čtvrtletí a za celý rok 2007


3. čtvrtletí roku 2007


2. čtvrtletí roku 2007


1. čtvrtletí roku 2007


Otázky k novému zákonu o léčivech


Seznam referenčních zdrojů SÚKL

Seznam veřejně dostupných referenčních zdrojů cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely používaných SÚKL pro účely cenové a úhradové regulace.  


Zdroje pro cenovou referenci


Přehled nových lékáren a OOVL

Čtvrtletní přehled nových lékáren a OOVL.  


Únor 2008


Seminář 6 - Registrace léčiv a farmakovigilance

Téma: Zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů. Datum: 24.4.2008  


Spotřeba léčiv v České republice v roce 2003


Seminář 5 - Sekce dozorových činností

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  


Antidepresiva – zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých

Úprava textů doprovázející všechna antidepresiva na doporučení pracovní skupiny pro farmakovigilanci Evropské lékové agentury (PhVWP).   


Datové rozhraní SÚKL

Informace pro odbornou veřejnost k datovému rozhraní u Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely SÚKL.  


Nový pokyn SÚKL

S platností od 1.3.2008 byla vydána nová verze pokynu REG-70 Žádost o registraci.