ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


Definice zpráv - elektronický recept XSD


Definice zpráv - elektronický recept DTD


Definice položek elektronického receptu HTML


JMS adaptéry


XML příklady


WSDL definice pro webové služby


Definice zpráv - elektronický recept DTD


JMS dokumentace


Definice zpráv - elektronický recept XSD


Definice položek elektronického receptu HTML


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.1.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Seznam cen původce k 1.1.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.1.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 22/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb - OPLZZ  


Informace pro zařízení transfuzní služby

Informace pro zařízení transfuzní služby - opatření ve vztahu k dárcům krve.  


Posouzení farmakoterapeutických skupin při pravidelné revizi úhrad

Dokument popisující přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině.  


Informace o hlášení cen původce

Upozornění SÚKL k procesu hlášení cen původce.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 21/2008

Poskytování poradenských služeb v oblasti ochrany dat a osobních údajů  


Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2008

Uvolnění léčivého přípravku ADVANTAN, drm.crm., 1x15g k léčebnému používání.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2008

Informace k léčivému přípravku RIVOTRIL, POR GTT SOL 1X10ML.    


Sdělení SÚKL ze dne 18.12.2008

Stažení léčivého přípravku MESOCAIN urt. gel 1 x 20g/200mq z úrovně zdravotnických zařízení.    


SÚKL pro média

Podklady pro média, které mohou být užitečné při vytváření jednotlivých mediálních výstupů, a to jak tištěných, tak v elektronické podobě.  


Blok titulka - pandemie chřipky


Prezentace ze semináře č. 20

Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 20/2008

Zajištění ubytovacích a konferenčních služeb  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.12.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2008).  


Sdělení SÚKL ze dne 15.12.2008

Uvolnění léčivéhého přípravku FERMALAC VAGINAL, cps. vag. 10 k léčebnému používání.  


ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II (sartany) – používání během těhotenství a kojení

EMEA přehodnotila riziko používání ACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II (sartany) během těhotenství a kojení.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.12.2008

Stažení léčivého přípravku PARTOBULIN SDF 250μg z úrovně zdravotnických zařízení.    


Seminář 20 - Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP

Státní ústav pro kontrolu léčiv zve lékárníky na seminář.  


Informace k podepisování webových formulářů

SÚKL informuje o řešení problému při podepisování webových formulářů v souvislosti s novou verzí Java 7.51.  


3. čtvrtletí 2008

„Spotřeba“ léčiv v České republice v 3. čtvrtletí 2008 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv).  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 19/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb - project management  


Seminář 19 - Pracovní setkání SÚKL s dodavateli informačních systémů pro lékárny

Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích.  


Sdělení SÚKL ze dne 8.12.2008

Stažení léčivého přípravku MESOCAIN z úrovně zdravotnických zařízení.    


Listopad 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Konvenční antipsychotika a riziko zvýšené mortality u starších pacientů s demencí

Závěr z nedávného celoevropského přehodnocení konvenčních antipsychotik.     


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.12.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2008

Zajištění audiovizuálních služeb  


Prezentace ze semináře č. 15

Regulace lidských tkání a buněk určených k použití u člověka  


Sdělení zařízením transfúzní služby, tkáňovým a odběrovým zařízním

Sdělení zařízením transfúzní služby, tkáňovým a odběrovým zařízením.  


FI prosinec 2008

Farmakoterapeutické informace 12/2008