ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 28


Seznam cen původce k 1.12.2008

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2008. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.12.2008, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.12.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Prezentace ze semináře č.18

Návrh datového rozhraní elektronického předpisu  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 17/2008

SÚKL -  Testovací prostředí  


Riziko po off-label intravitreálním podání Avastinu

Výskyt toxického syndromu předního segmentu oka/sterilní endoftalmitis po "off-label" intravitreálním podání Avastinu (bevacizumab).  


Pozastavení registrace - Ionsys

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) doporučil pozastavení registrace léčivého přípravku Ionsys z důvodu závady v aplikačním systému.  


Seminář 18 - Návrh datového rozhraní elektronického předpisu

Příprava dodavatelů SW pro ambulantní zdravotní péči,  vyplývající z §  81 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.     


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2008

Uvolnění léčivého přípravku ENTIZOL, vag.tbl., 10x500mg k léčebnému používání.  


Informace SÚKL pro zdravotnická zařízení

Stažení několika šarží kostních implantátů ALLOMATRIX z distribuce v Belgii .  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 15/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti právní podpory plnění vybraných veřejných zakázek  zadavatele VZ10/2008, VZ11/2008 a VZ12/2008  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje změnu úhrady přípravků Prestarium Neo Forte kód 101227 a Prestarium Neo, kód 101205, pro které byla 11.11.2008 vyznačena Ministerstvem zdravotnictví právní moc ke dni 14.10.2008. (odvolání ke sp.zn. sukls9438/2008 a sukls9439/2008). Dále je zahrnuta změna maximální ceny u přípravku Palladone-SR 4 mg, kód 21597,   u kterého nabylo rozhodnutí právní moci dnem 2.10.2008. U všech přípravků je uplatnitelnost rozhodnutí dnem 1.11.2008.  


Prezentace ze seminář č. 16

Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích. Povinnosti vyplývající z § 82 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.11.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2008).  


REG-80 verze 1

Zařazení léčivého přípravku již registrovaného v ČR do procedury vzájemného uznávání, případně   do decentralizované procedury  


Seminář č.17 - Klinické hodnocení

Opakování semináře ze dne 20.11.2008.  


3. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


3. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 14/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti podpory plnění vybraných veřejných zakázek zadavatele  


Sdělení SÚKL ze dne 6.11.2008

Stažení léčivého přípravku LACIDOFIL z úrovně zdravotnických zařízení.    


Sdělení SÚKL ze dne 6.11.2008

Stažení léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL z úrovně zdravotnických zařízení.    


Veřejná zakázka č. VZ13/2008

Oprava stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění  


Seminář 16 - Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích

Povinnosti vyplývající z § 82 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 13/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti podpory plnění vybraných veřejných zakázek zadavatele VZ10/2008, VZ11/2008 a VZ12/2008  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 12/2008

Poskytování poradenských a konzultačních služeb k VZ01/2008 a VZ06/2008  


Říjen 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Seminář 15 - Regulace lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

Zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených  k použití u člověka a změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a pokyn SÚKL VYR -38 Stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka.