ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Antibiotická politika

SÚKL se aktivně podílí na přípravě společné strategie HMA a EMA do r. 2025 přímou spoluodpovědností za prioritu AMR

SÚKL byl řediteli lékových agentur EU/EEA vyzván, aby se spolu s ředitelem německé veterinární agentury a zástupci EMA spolupodílel na tvorbě nové společné strategie lékových agentur do roku 2025, a to v přípravě priority AMR.  

 

Průlomová zpráva mezirezortní koordinační skupiny OSN vyzývá k naléhavé akci k zabránění globální krize spojené s AMR

SÚKL upozorňuje na zprávu mezirezortní koordinační skupiny OSN vyzývající k razantní, včasné a účinné celosvětové intervenci, která by mohla předejít nekontrolovanému nárůstu AMR, tedy odolnosti mikroorganismů vůči léčbě.   

 

Nový informační nástroj Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k AMR

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil nástroj s názvem  AMR data visualisation update 2017  

 

Akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022

V pondělí 28. 1. 2019 schválila vláda ČR akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022.  

 

Počet infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům se zvyšuje

Evropský antibiotický den, který každý rok připadá na 18. listopadu, letos upozorňuje na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.  

 

Antibiotická politika ČR

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům (ATB) je celosvětovou hrozbou, která významně zvyšuje náklady na zdravotní péči.