ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace k bezpečnosti vakcíny Spikevax

Pravidelné přehodnocování údajů o bezpečnosti po registraci vakcín proti onemocnění covid-19 je nastaveno u všech těchto vakcín. Přehodnocení provádí Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů.  


19. 7. 2021


V Evropském hospodářském prostoru bylo od 6. 1. 2021 do 4. 7. 2021 podáno více než 35 milionů dávek vakcíny Spikevax. Bezpečnostní aktualizace jsou pravidelně zveřejňovány rovněž na webu EMA zde v kapitole Safety updates. Další podrobnosti a data jsou dostupná zde.

Konkrétní závěry výboru PRAC jsou následující:

  • Myokarditida a perikarditida

Po očkování vakcínou Spikevax se může velmi vzácně objevit zánět srdečního svalu (myokarditida) nebo osrdečníku (perikarditida). O tomto novém, velmi vzácném nežádoucím účinku již SÚKL informoval 9. 7. 2021 zde

  • Anafylaxe a jiné hypersenzitivní reakce

Anafylaxe je známý nežádoucí účinek vakcíny Spikevax a je již uvedena v informacích o přípravku. Výbor PRAC pečlivě sleduje případy anafylaxe, nyní probíhá hodnocení, které poskytne podrobnější informace o anafylaxi a jiných hypersenzitivních (alergických) reakcích uvedených v informacích o přípravku.

  • Imunitní trombocytopenie (ITP)
Výbor PRAC uzavřel hodnocení imunitní trombocytopenie (autoimunitní onemocnění, které se projevuje nízkým počtem krevních destiček a může vést k tvorbě modřin a krvácení) hlášených po očkování vakcínou Spikevax.

Výbor PRAC dospěl k závěru, že na základě současných důkazů příčinnou souvislost mezi ITP a vakcínou Spikevax nelze vyloučit a tato reakce bude nadále důsledně sledována a diskutována v periodických zprávách bezpečnosti.