ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

Pravidelné přehodnocování údajů o bezpečnosti po registraci vakcín proti COVID-19 je nastaveno u všech těchto vakcín. Přehodnocení provádí Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů.   


19. 7. 2021


V Evropském hospodářském prostoru bylo od 11. 3. 2021 do 4. 7. 2021 podáno přibližně 8,5 milionu dávek vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen. Bezpečnostní aktualizace jsou pravidelně zveřejňovány rovněž na webu EMA zde v kapitole Safety updates. Další podrobnosti a data jsou dostupná zde.

Konkrétní závěry výboru PRAC jsou následující:

  • Syndrom kapilárního úniku (CLS)
Syndrom kapilárního úniku se může objevit jako nežádoucí účinek vakcíny COVID-19 Janssen. Osoby, které mají v anamnéze syndrom kapilárního úniku, nesmí dostat vakcínu COVID-19 Vaccine Janssen. O tomto novém, velmi vzácném nežádoucím účinku již SÚKL informoval 12. 7. 2021 zde
  • Syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS)

V dubnu a květnu 2021 byly aktualizovány informace o přípravku COVID-19 Vaccine Janssen s ohledem na velmi vzácné riziko vzniku syndromu trombózy (tvorba krevních sraženin v cévách) s trombocytopenií (nízký počet krevních destiček). Výbor PRAC dále souhlasil s tím, že by mělo být mezi zdravotnickými pracovníky zvýšeno povědomí, jak diagnostikovat a léčit TTS, proto jim je 19. 7. 2021 rozeslán informační dopis. Výbor PRAC bude TTS i nadále pečlivě monitorovat.

  • Syndrom Guillain-Barré (GBS)

V rámci hodnocení pravidelných měsíčních zpráv o bezpečnosti výbor PRAC analyzuje případy syndromu Guillain-Barré hlášených po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen. GBS patří mezi reakce, které jsou monitorované u všech vakcín proti onemocnění covid-19. 

GBS je onemocnění imunitního systému, které způsobuje zánět nervů a může mít za následek bolest, necitlivost, svalovou slabost a potíže s chůzí.

Hlášené případy se týkají podezření na nežádoucí účinky, to znamená, že případy, které byly pozorovány v časové souvislosti s očkováním, nemusí být způsobené vakcínou. Data dostupná v současné době příčinnou souvislost s vakcínou nepotvrzují ani nevylučují.

Výbor PRAC požádal držitele rozhodnutí o registraci, aby poskytl další podrobné údaje, včetně analýzy všech hlášených případů, k dalšímu posouzení.

  • Myokarditida a perikarditida

Výbor PRAC pokračoval v hodnocení myokarditidy a perikarditidy (zánětlivých onemocnění srdce) hlášených u malého počtu osob po očkování vakcínami proti onemocnění covid-19.

K posouzení, zda existuje příčinná souvislost mezi myokarditidou/perikarditidou a vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen, jsou zapotřebí další informace, a proto výbor PRAC požádal držitele rozhodnutí o registraci o poskytnutí dalších údajů.