ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022

V pondělí 28. 1. 2019 schválila vláda ČR akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022.  

Vláda české republiky bere velmi vážně varování Světové zdravotnické organizace (WHO), že vzrůstající odolnost baktérií vůči antibiotikům je jednou z 10 největších hrozeb pro veřejné zdraví v současné době.

V Evropě zemře každoročně více než 25 tisíc pacientů na nemoci způsobené rezistentními mikroby a náklady na léčbu takových infekcí neustále rostou.

Národní antibiotický program nabádá k větší osvětě k uvážlivému používání antibiotik mezi odbornou i laickou veřejností. Je třeba si uvědomit, že celý koncept moderní medicíny je založen na dobré účinnosti této skupiny léčiv vůči původcům infekčních onemocnění.

Akční plán ve své příloze definuje řadu úkolů, které by měly směřovat k omezení dopadů antimikrobní rezistence na veřejné zdraví, zdraví zvířat i životní prostředí.

Usnesení vlády ČR o Akčním plánu Národního antibiotického programu České republiky na období 2019-2022 (128,45 kB)

Více viz:

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plan-antibiotickeho-programu-ceske-republikyap-napna-obdobi-2019-202_16755_3990_5.html