ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo novelu zákona o léčivech, která vstoupila v platnost dne 1. června 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ), ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo...

 

Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii. 

 

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která...

 

500 milionů eReceptů: Jubilejní elektronický recept byl vystaven ve Slavkově u Brna

Od zavedení povinné elektronické preskripce v roce 2018 lékaři vystavili již více než pět set milionů eReceptů. Elektronický předpis s pořadovým číslem...

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis a Eutirox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 20mg a Eutirox 100mcg.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100mg tbl. ent. 28.

 

Léčivé přípravky povolené dle § 13 odst. 2 písm. m) zákona o léčivech

Léčivé přípravky, kterým byla umožněna distribuce, výdej, uvádění do oběhu a používání při poskytování zdravotních služeb v případě závady v jakosti, která nepředstavuje...

 

Sdělení SÚKL ze dne 16. 7. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Atomoxetin Sandoz 100mg cps. dur. 28 I, Atomoxetin Sandoz 40mg cps. dur. 28 I, Atomoxetin Sandoz 18mg...

 

Nejnovější články

17. 07. 2024

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která...

 

17. 07. 2024

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – COAXIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají...

 

17. 07. 2024

500 milionů eReceptů: Jubilejní elektronický recept byl vystaven ve Slavkově u Brna

Od zavedení povinné elektronické preskripce v roce 2018 lékaři vystavili již více než pět set milionů eReceptů. Elektronický předpis s pořadovým číslem...

 

16. 07. 2024

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného...