ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo novelu zákona o léčivech, která vstoupila v platnost dne 1. června 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ), ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), na základě dosavadních zkušeností s dynamikou lékového trhu, připravilo...

 

Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii. 

 

Léčivé přípravky povolené dle § 13 odst. 2 písm. m) zákona o léčivech

Léčivé přípravky, kterým byla umožněna distribuce, výdej, uvádění do oběhu a používání při poskytování zdravotních služeb v případě závady v jakosti, která nepředstavuje...

 

Informační dopis Kanuma, 2mg/ml inf. cnc. sol. 1x10ml

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající propuštění léčivého přípravku Kanuma, 2mg/ml inf. cnc. sol. 1x10ml po datu, ke kterému měly být...

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.8.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému...

 

Sdělení SÚKL ze dne 15. 7. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Bitinex, 25mg cps. dur. 28 I, až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Pozastavení registrace léčivého přípravku LOPERAMID DR.MAX 2 MG TVRDÉ TOBOLKY

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivého přípravku LOPERAMID DR.MAX, 2 mg, cps.dur. (reg. č. 49/922/16-C).

 

Pozastavení registrace léčivých přípravků AZONEURAX 75 MG a AZONEURAX 150 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků AZONEURAX, 75 mg, tbl.mrl. ( reg. č. 30/002/19-C ) a AZONEURAX, 150 mg, tbl.mrl. (...

 

Nejnovější články

11. 07. 2024

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – CLONIDINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...

 

09. 07. 2024

Změna názvu léčivého přípravku, změna ATC kódu a rozkódování registračního čísla léčivého přípravku ALUTARD SQ injekční suspenze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně názvu léčivého přípravku, změně ATC kódu a rozkódování registračního čísla léčivého přípravku ALUTARD SQ, inj.sus.,...

 

08. 07. 2024

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – EPIRUBICIN ACTAVIS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona...

 

08. 07. 2024

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – FLUTIFORM

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají...