ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité informace

Upozornění na nefungující odkazy na doprovodné texty v Databázi léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje na nefunkční odkazy na doprovodné texty v českém jazyce (tj. souhrn údajů o přípravku (SmPC), příbalová...

 

Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii. 

 

Informační dopis - Infanrix Hexa, inj. pls. sus. 10+10X0,5ml isp+20J

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se harmonizace typu injekčních stříkaček léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. pls. sus. 10+10X0,5ml isp+20J.

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Plaquenil®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Plaquenil® 200mg.

 

Sdělení SÚKL ze dne 8. 12. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orfiril, 600mg tbl. ent. 50 II až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Léčivé přípravky povolené dle § 13 odst. 2 písm. m) zákona o léčivech

Léčivé přípravky, kterým byla umožněna distribuce, výdej, uvádění do oběhu a používání při poskytování zdravotních služeb v případě závady v jakosti, která nepředstavuje...

 

Listopad 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

 

Informace ke změně sazby DPH u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely od 1. 1. 2024

V souvislosti s očekávanou změnou výše DPH od 1.1.2024 dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje...

 

Nejnovější články

08. 12. 2023

Seminář č. 6 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

 

08. 12. 2023

Seminář č. 5 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

 

08. 12. 2023

Seminář č. 4 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

 

08. 12. 2023

Seminář č. 3 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

 

08. 12. 2023

Seminář č. 2 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

 

08. 12. 2023

Seminář č. 1 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

 

08. 12. 2023

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2023

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv