ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  

Od 1. 1. 2011 se hlášení o dodávkách distribuovaných humánních léčivých přípravků zasílá v souladu s pokynem DIS-13, verze 4.

V 1. čtvrtletí 2013 disponovalo povolením k distribuci leden 448, únor 445, březen 447 subjektů, kterým byly zřízeny distribuční účty, jejichž prostřednictvím bylo hlášení o dodávkách LP prováděno.

Leden 2013: 608 distribučních účtů, z toho

 • 595hlášení dodalo, z toho
  • 466 distribuovalo
  • 129 nedistribuovalo
 •  13 hlášení nedodalo

Únor 2013: 618 distribučních účtů, z toho

 • 603hlášení dodalo, z toho
  • 464 distribuovalo
  • 139 nedistribuovalo
 • 15 hlášení nedodalo

Březen 2013: 616 distribučních účtů, z toho

 • 603hlášení dodalo, z toho
  • 468 distribuovalo
  • 135 nedistribuovalo
 • 13 hlášení nedodalo

Sekce DOZ prověřovala subjekty, které neposkytly hlášení ve stanoveném termínu.
(konečné číslo u nedodaných hlášení)