ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 3. čtvrtletí 2010 a 3. čtvrtletí 2011graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 470 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky klesl oproti stejnému období v roce 2010 z 13,251 mld. Kč na 13,110,mld. Kč, tj. o 0,01 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC:

 • skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 17,04 %
 • skupiny A (trávicí trakt a metabolismus) o 4,26 %
 • skupiny G (urogenitální trakt a pohlavní hormony) o 2,61 %

Největší pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny V (varia) o 24,88 %
 • skupiny P (antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 19,12 %
 • skupiny R (respirační systém) o 9,86 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 2. čtvrtletí 2011 a 3. čtvrtletí 2011graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 470 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky poklesl oproti předchozímu období v roce 2011 z 14,631 mld. Kč na 13,110 mld. , tj. o 10,40 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC :

 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 3,29 %

Největší pokles byl zaznamenán u ATC :

 • skupiny V (varia) o 26,45 %
 • skupiny R (respirační systém) o 25,19 %
 • skupiny D (dermatologika) o 24,42 %.

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny