ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 4.čtvrtletí 2009 a 4.čtvrtletí 2010, graf (č. 8) uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 6 385 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky klesl oproti stejnému období v roce 2009 z 14,528 mld. Kč na 14,028 mld. Kč, tj. o 1,87 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo pouze u ATC:

 • skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 14,24 %
 • S (smyslové orgány) o 8,12 %
 • skupiny A (zažívací trakt a metabolismus) o 1,94 %.

Pokles byl zaznamenán u všech ostatních ATC, největší u ATC:

 • skupiny J (antiinfektiva pro systémové použití) o 6,78 %  
 • skupiny P (antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 33,33 %
 • skupiny C (kardiologika) o 9,80 %.

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 3.čtvrtletí 2010 a 4.čtvrtletí 2010, graf  (č. 9) uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 996 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky stoupl oproti předchozímu období v roce 2010 z 13,161 mld. Kč na 14,028 mld. , tj. o 6,59 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC :

 • skupina D (dermatologika) o 14,18 %
 • skupina V (varia) o 12,32 %
 • skupina A (zažívací trakt a metabolismus) o 11,32 %  

Pokles byl zaznamenán pouze u ATC :

 • skupiny P (antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 11,11%
 • skupiny R (respirační systém) o 6,98%

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.