ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 3.čtvrtletí 2009 a 3.čtvrtletí 2010, graf (č. 8) uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 6 293 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky klesl oproti stejnému období v roce 2009 z 14,165 mld. Kč na 13,161 mld. Kč, tj. o 7,08 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC:

 • skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 22,22 %
 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 7,01 %.

Pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny P (Antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 25 %
 • skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 18,77 %
 • skupiny D (Dermatologika) o 14,54 %.

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 2.čtvrtletí 2010 a 3.čtvrtletí 2010, graf (č. 9) uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 708 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky klesl oproti předchozímu období v roce 2010 z 14,502 mld. Kč na 13,161 mld. Kč, tj. o 9,25 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo jen u ATC :

 • skupina  J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 4,41 %

Pokles byl zaznamenán u ostatních ATC :

 • skupiny S (Smyslové orgány) o 21,31 %  
 • skupiny D (Dermatologika) o 19,88 %
 • skupiny R (Respirační systém) o 16,22 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.