ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 2.čtvrtletí 2009 a 2.čtvrtletí 2010,graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 6 226 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky klesl oproti stejnému období v roce 2009 z 15,119 mld. Kč na 14,503 mld. Kč, tj. o 4,07 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo na prvních třech místech u ATC:

 • skupiny S (smyslové orgány) o 16 %,
 • skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 15 %,
 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 3 %.

Pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny P (Antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 23 %
 • skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 17 %
 • skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 13 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 1.čtvrtletí 2010 a 2.čtvrtletí 2010,graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 755 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky stoupl oproti předchozímu období v roce 2010 z 14,411 mld. Kč na 14,503 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo na prvních třech místech u ATC:

 • skupiny R (respirační systém) o 8 %,
 • skupiny H (Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 5 %,
 • skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 3 %.

Pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny P (Antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 17 %  
 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 7 %
 • skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 3 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.