ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

U shodných léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, které byly obchodovány v rozmezí 6ti let (panel 66% léčivých přípravků) bylo provedeno porovnání úhrad. Graf uvádí celkovou hodnotu úhrad ze zdravotního pojištění, která by byla vynaložena ze zdravotního pojištění v jednotlivých čtvrtletí daných let. V 1.Q 2006 by při stejných dodávkách léčiv jako v 1.Q 2010 byla vynaložena úhrada ze zdravotního pojištění až o 26,2% vyšší. 

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 1.čtvrtletí 2009 a 1.čtvrtletí 2010, graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 6 183 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i odchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky stoupl oproti stejnému období v roce 2009 z 14,079 mld. Kč na 14,411 mld. Kč, tj. o 2,36 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo na prvních třech místech u ATC:

 • skupiny S (smyslové orgány) o 27 %,
 • skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 20 %,
 • skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) o 12 %.

Pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny D (dermatologika) o 36 %
 • skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 10 %
 • skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 9 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 4.čtvrtletí 2009 a 1.čtvrtletí 2010graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 769 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i odchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky poklesl oproti předchozímu období v roce 2009 z 14,527 mld. Kč na 14,411 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo na prvních třech místech u ATC:

 • skupiny S (smyslové orgány) o 24 %,
 • skupiny R (respirační systém) o 18 %,
 • skupiny M (muskuloskeletární systém) o 6 %.

Pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 12 %
 • skupiny V (různé přípravky – alergeny, jiné terapeutické přípravky, diagnostika, celková výživa, jiné neterapeutické přípravky, kontrastní látky, terapeutická radiofarmaka ) o 7 %
 • skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 7 %  

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.