ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

4/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupin

Hodnocení podle ATC skupiny v počtech dodávaných balení

v počtech dodávaných balení tvoří ve 3. čtvrtletí 2011 nejvyšší objem (viz graf):

  • skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) – 21,41 % celkového objemu
  • skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) – 16,56 % celkového objemu
  • skupina A (trávicí trakt a metabolismus) 13,97 % z celkového objemu 

Největší část dodávek ve skupině C tvoří podle počtu balení a DDD přípravky ze skupiny C09 (léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém), které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku, viz graf, resp. přípravky ze skupiny C09AA (ACE inhibitory, samotné), viz graf.

V počtech dodaných balení byla oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenána největší změna v dodávkách léčivého přípravku Caltrate plus, por tbl flm 30, (ATC skupina A12AX:  vápník, kombinace s jinými léčivy), dodáno o 151 307 kusů balení více než v minulém sledovaném období.

Nárůst balení zaznamenáváme u léků z ATC skupiny R01 (nosní léčiva), R05 (léčiva proti nachlazení a kašli), M01 (protizánětlivá a protirevmatická léčiva), N02 (analgetika).  Nárůst dodávek léčivých přípravků z těchto ATC skupin je typický pro sledované období roku, ve kterém se začínají zvyšovat počty sezonních respiračních onemocnění.
U léčivého přípravku Olynth 0,1%, nas spr sol 1x10ml byl zaznamenán nárůst oproti minulému čtvrtletí o 120 478 kusů balení. Dodávky léčivého přípravku Muconasal Plus, nas spr sol 1x10 ml stouply oproti předchozímu čtvrtletí o 85 515 kusů balení.

Největší nárůst distribuce byl zaznamenán u ATC skupiny R01AA07 (nosní léčiva), dodáno o 333 433 kusů balení více než v předchozím čtvrtletí a N02BE51 (analgetika), dodáno o 286 340 kusů balení více oproti předchozímu sledovanému období. Pokles distribuce byl zaznamenán u ATC skupin B05BB01 (elektrolyty), pokles oproti předchozímu období o 406 071 kusů balení.

Hodnocení podle ATC skupiny v cenách původce

v cenách původce tvoří v 3. čtvrtletí 2011 největší objem (viz graf):

  • skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) – 14,80 % z celkového finančního objemu
  • skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) –  66,50 % z celkového finančního objemu
  • skupina A (trávicí trakt a metabolismus) 6,32 % z celkového finančního objemu    

Ve 3. čtvrtletí se na první místo ve finančním vyjádření zařadil přípravek Remicade 100 MG, kterého bylo dodáno 18 135 kusů balení za 224,63 mil Kč.

Ze širokého spektra přípravků jsou na dalších místech ve finančním vyjádření léky ze skupiny monoklonálních protilátek:

  • Infanrix (J07CA09 - vakcína proti difterii, tetanu a pertusi ), Mabthera (L01XC02 – rituximab – indikován k léčbě nehodgkinskéýchlymfomů, chronická lymfatické leukémie a revmatoidní artritida), Humira (L04AB04 adalimumab) - určený k léčbě revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby, psoriázy atd.,
  • dále Herceptin (L01XC03 trastuzumab), určený k léčbě časného a metastatického karcinomu prsu atd.

Vývoj v dodávkách ATC skupiny L01XC (Herceptin, Mabthera, Avastin) a L04AB (Humira, Remicade) jednoznačně potvrzuje rostoucí trend jejich užívání, který umožňuje léčit více pacientů moderní účinnou léčbou.