ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Hodnocení v DDD/1000obyv/den a cenách původce

Ve 4. čtvrtletí 2010 jsme zaznamenali nárůst DDD/1000/den o 7,55 %, který souvisí s nárůstem dodaných balení za sledované období. Finanční objemy (v cenách původce) se také zvýšily, o 5,70 % při srovnání 4Q2010 a 3Q2010, v meziročním srovnání jde naopak o nepatrný pokles (o 0,48 %). Z hlediska dlouhodobého trendu bývá čtvrté čtvrtletí roku charakterizováno nárůstem sledovaných souhrnných parametrů.
V přiloženém grafu (č.17) naleznete čtvrtletní přehled od roku 2006. 

V cenách původce tvoří největší objem tyto přípravky:

  • Remicade 100mg, inf plv sol, 1x100mg - 277,87 mil. Kč
  • Humira 40 mg, inj sol 2x0,8ml/40mg - 158,81 mil. Kč
  • Herceptin 150 mg, inf plv sol, 1x150mg - 142,51 mil. Kč
  • Mabthera 500mg, inf cnc sol, 1x50ml – 124,67 mil. Kč
  • Avonex, inj sol, 4x30rg/dá – 119,99 mil. Kč

Top 50 v 4. čtvrtletí podle celkových cen původce naleznete v tabulce. (č. 2)

Hodnocení v počtech balení

V počtech balení došlo ve 4. čtvrtletí roku 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 k poklesu objemu dodávek léčivých přípravků o 3,15 %, viz graf  (č. 2).

V počtech dodávaných balení  tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

  • Paralen 500, por tbl nob, 12x500mg -1,60 mil. balení
  • Anopyrin 100, por tbl nob, 60x100mg - 0,65 mil. balení
  • Acylpyrin por tbl nob 10x500mg – 0,62 mil.balení

Top 50 v 4. čtvrtletí podle počtu balení naleznete v tabulce (č. 1).

Hodnocení podle ATC skupiny 

ATC skupina L04AB02 – infliximab byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 na prvním místě v hodnocení finančních nákladů, ve sledovaném období bylo dodáno 22 436 kusů balení léčivých přípravků v cenách původce za 277 866 719 Kč, což je o 7 % více než v předchozím čtvrtletí. Na druhém místě v hodnocení finančních nákladů byla ATC skupina C10AA05 – atorvastatin s 269 793 258 Kč, což je o 12 % více než v 3.čtvrtletí 2010. Další finančně nejnáročnější skupinou byla L03AB07 – interferon beta-1a s 238 633 327 Kč, zde byl zaznamenán nárůst o 35 % oproti předchozímu sledovanému období. 
V počtech balení bylo ve 4.čtvrtletí dodáno nejvíc balení u ATC skupiny B05BB01 – elektrolyty: 2 877 239 kusů balení, zaznamenán nárůst o 93 % oproti předchozímu čtvrtletí, na druhém místě v počtech dodaných balení  byla ATC skupina N02BE01 - paracetamol: 2 308 251 kusů dodaných balení, při mezičtvrtletním srovnání byl u této ATC skupiny zaznamenán výrazný pokles o 40 %, u  ATC skupiny M01AE01 – ibuprofen, která s 2 016 220 kusy dodaných balení byla na místě třetím, byl rovněž zaznamená  v porovnání s předchozím sledovaným obdobím pokles dodávek o 25 %.