ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Souhrnné čtvrtletní hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Hodnocení v DDD/1000obyv/den a cenách původce

V 3. čtvrtletí 2010 jsme zaznamenali poměrně výrazný pokles DDD/1000/den, který souvisí s poklesem dodaných balení za sledované období. Proti předchozímu čtvrtletí jde o 11,65 %, téměř totožné hodnoty DDD/1000/den zaznamenáváme při meziročním srovnání. Třetí čtvrtletí roku, vzhledem k sezónnímu období dovolených a letních prázdnin, bývá typické poklesem sledovaných souhrnných parametrů. Tento předpoklad se potvrdil, i když zejména v počtech dodaných balení byl zaznamenán pokles poměrně výrazný, hodnota 71, 81 mil. balení je nejnižší za sledované období 2006-3Q 2010. Finanční objemy (v cenách původce) se také snížily, o 7,31 % při srovnání 3Q2010 a 2Q2010 a o 1,84 % v meziročním srovnání.
V přiloženém grafu (č. 17) naleznete čtvrtletní přehled od roku 2006. 

V cenách původce tvoří největší objem tyto přípravky:

 • Remicade 100mg, inf plv sol, 1x100mg - 260,45 mil. Kč
 • Cervarix, inj sus 1x0,5ml – 171,91 mil. Kč
 • Humira 40 mg, inj sol 2x0,8ml/40mg - 147,93 mil. Kč
 • Herceptin 150 mg, inf plv sol, 1x150mg - 143,27 mil. Kč
 • Mabthera 500mg, inf cnc sol, 1x50ml – 137,89 mil. Kč

Top 50 v 3. čtvrtletí podle celkových cen původce naleznete v tabulce (č. 2)

Hodnocení v počtech balení

V počtech balení došlo v 3. čtvrtletí roku 2010 proti 3. čtvrtletí 2009 k poklesu objemu dodávek léčivých přípravků o 2,88 %, viz graf  (č. 2).

V počtech dodávaných balení  tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

 • Paralen 500, por tbl nob, 12x500mg -2,18 mil. balení
 • Panadol, por tbl flm, 15x500mg - 0,75 mil. balení
 • Ibalgin 400, por tbl flm, 36x400mg - 0,59 mil. balení
 • Anopyrin 100, por tbl nob, 60x100mg - 0,58 mil. balení
 • Ibalgin 400, por tbl flm, 24x400mg - 0,52 mil. balení
 • Paralen 500, por tbl nob,10x500mg – 0,47 mil. balení

Top 50 v 3. čtvrtletí podle počtu balení naleznete v tabulce (č. 1).

Hodnocení podle ATC skupiny 

V 3. čtvrtletí 2010 jsme zaznamenali:

1/ nárůst v počtu distribuovaných balení u přípravků z ATC skupiny N02BE51 (jiná analgetika a antipyretika), což nebývá typické pro toto sledované období. Následující graf (č. 42) zobrazuje vývoj dodávek v počtech balení, DDD a cenách původce.

 2/ nárůst v počtu distribuovaných balení u přípravků z ATC skupiny J07BM02  vakcína proti lidskému papilomaviru. I ve 3Q/2010 pokračuje nárůst v dodávkách balení této vakcíny.

 • přípravek Cervarix (J07BM02), dodáno 295 524 kusů balení

Nárůst dodávek je pravděpodobně ovlivněn akcí VZP ČR „Třetí dávka zdarma“, což je preventivní program očkování proti rakovině děložního hrdla, který běží od 17.5.2010 do konce roku 2010.

 Následující graf zobrazuje vývoj dodávek  u přípravku Cervarix (graf č. 39) v počtech distribuovaných balení, DDD a cenách původce od 3. Q. 2009 – do 3. Q. 2010.

V období třetího čtvrtletí zaznamenáváme také nárůst v počtu distribuovaných balení další očkovací látky, jde o přípravky z ATC skupiny J07AL02 – pneumokokové vakcíny. Od 1.5.2010 jsou tyto očkovací látky částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u kterých je očkování zahájeno mezi 3.a 5. měsícem, maximální doplatek pro rodiče je 366 Kč. V 2Q/2010 bylo dodáno 21 482 kusů balení. Dodávky zaznamenané v 3Q/2010:

 •      přípravek Prevenar 13 (J07Al52), dodáno 39 670 kusů balení