ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Od roku 2006 došlo v 1. čtvrtletí 2010 k výrazenému navýšení DDD/1000/den. Tato distribuce však znamenala minimální navýšení finančních nákladů (v cenách původce).
Při srovnání 1Q 2010 s 1Q 2009 jde o nárůst DDD/1000/den o 11,91 %, ve finančních nákladech se však jednalo pouze o nárůst o 5,44%. V přiloženém grafu naleznete čtvrtletní přehled od roku 2006. 

V počtech balení došlo v 1. čtvrtletí roku 2010 proti 1. čtvrtletí 2009 k poklesu objemu dodávek léčivých přípravků o 3,71  %, viz graf. S ohledem na nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den lze usuzovat, že stále častěji jsou na trh ve větší míře dodávána velká balení léčivých přípravků.

V počtech dodávaných balení  tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

  • Paralen 500, por tbl nob, 10x500mg - 2,73 mil. balení
  • Ibalgin 400, por tbl flm, 24x400mg - 0,98 mil. balení
  • Anopyrin 100mg, por tbl nob, 60x100mg - 0,69 mil. balení
  • Panadol, por tbl flm, 10x500mg - 0,68 mil. balení 
  • Acylpyrin, por tbl nob, 10x500mg - 0,67 mil. balení

Top 50 v 1. čtvrtletí podle počtu balení naleznete v tabulce.

V cenách původce tvoří největší objem tyto přípravky:

  • Remicade 100mg, inf plv sol, 1x100mg - 204,52 mil. Kč
  • Herceptin 150 mg, inf plv sol, 1x150mg - 167,32 mil. Kč
  • Humira 40 mg, inj sol 2x0,5ml/40mg - 145,71 mil. Kč
  • Mabthera 500mg, inf cnc sol, 1x50ml - 131,95 mil. Kč
  • Glivec 400mg, por tbl flm, 30x400mg - 124,81 mil. Kč

Top 50 v 1. čtvrtletí podle celkových cen původce naleznete v tabulce.

K zajímavému vývoji došlo v prvním čtvrtletí roku 2010 u skupiny antivirotik, poslední pololetí loňského roku bylo poznamenáno sílícími obavami z rozšíření nového druhu chřipky (tzv. prasečí chřipka A/H1/N1). Koncem roku 2009 jsme zaznamenali výrazný nárůst dodávek (přípravek Tamiflu – oseltamivir: 201 916 kusů balení). Obavy ze vzniku světové pandemie se nepotvrdily a v prvním čtvrtletí roku 2010 prudce klesly dodávky tohoto přípravku na 395 kusů balení.
Naopak přípravek Synflorix, určený k očkování kojenců proti invazivním onemocněním a akutní otitis media, zaregistrovaný centralizovaným postupem EU, byl od 1.1.2010 zařazen do plně  hrazené péče. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme zaznamenali nárůst dodávek tohoto přípravku, v roce 2009 bylo dodáno 39 662 kusů balení, zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku to bylo již 94 620 kusů balení.