ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR
v jednotlivých cenových pásmech
Cenové pásmo Počet balení Počet DDD (mil.) Finanční objem (mil.)
v cenách původce
vydané distribuované vydané distribuované vydané distribuované
1 - > 0 - 150 18777121 63235847 425,593 853,620 1291,940 3719,913
2 - > 150 - 300 3958899 9103453 138,248 274,307 844,330 1928,296
3 - > 300 - 500 1660504 3882857 100,625 205,669 623,360 1461,940
4 - > 500 - 1 000 1067714 2669351 53,994 109,932 756,512 1909,795
5 - > 1 000 - 2 500 344645 984957 12,678 29,843 477,053 1404,919
6 - > 2 500 - 5 000 62181 313189 2,773 7,704 183,991 1022,447
7 - > 5 000 - 10 000 10741 118743 0,762 4,515 68,169 828,651
8 - > 10 000 2432 127336 0,049 2,121 56,604

2712,148

Rozdělení výdejů podle jednotlivých cenových pásem za 1. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno v grafu.

Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 25,884 mil. vydaných balení v hodnotě 4,302 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 18,777 mil. Tato skupina tedy tvoří až 72,54 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 1Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 1,292 mld.  což je téměř 30,03 % z celkových finančních objemů. 

V 1. pásmu podle počtu vydaných balení  tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

Název přípravku Doplněk názvu Počet balení
ANOPYRIN 100 MG POR TBL NOB 60X100MG 398 084
LUSOPRESS POR TBL NOB 28X20MG 216 993
MILURIT 100 POR TBL NOB 50X100MG 182 475
FURON 40 MG POR CPS NOB 50X40MG 157 963
INDAP POR CPS DUR 30X2,5MG 156 684
LOKREN 20 MG POR TBL FLM 28X20MG 146 033
LORISTA 50 POR TBL FLM 28X50MG 145 651
NEUROL 0,25 POR TBL NOB 30X0,25MG 137 528
HYDROCHLOROTHIAZID
LÉČIVA
POR TBL NOB 20X25MG 134 598
STILNOX POR TBL FLM 20X10MG 127 168

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč). Z celkového počtu 25,884 mil. vydaných balení v hodnotě 4,302 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 2432 kusů. Tato skupina tedy tvoří 0,009 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 1Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 56,604 mil.  což je téměř 1,32 % z celkových finančních objemů. 

V 8. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

Název přípravku Doplněk názvu Počet balení
HEPSERA POR TBL NOB 30X10MG 504
GLIVEC 400 MG POR TBL FLM 30X400MG 341
COPEGUS 200 MG POR TBL FLM 168X200MG 293
TEMODAL 100 MG POR CPS DUR 5X100MG 204
MACUGEN 0,3 MG IVI INJ SOL 1X90UL/0.3MG 117
TARCEVA 150 MG POR TBL FLM 30X150MG 112
BARACLUDE 1 MG POR TBL FLM 30X1X1MG 107
TEMODAL 140 MG POR CPS DUR 5X140MG 85
GENOTROPIN 16 M.J.
(5,3MG)
INJ PSO LQF 5X16UT 75
FLUDARA POR TBL FLM 20X10MG 69