ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR v jednotlivých cenových pásmech. 
 

Cenové pásmo

Počet balení (mil.)

Počet DDD (mil.)

Finanční objem (mil.)
v cenách původce

vydané

distribuované

vydané

distribuované

vydané

distribuované

1 - > 0 - 150

19,814

34,974

478,277

728,08

1391,453

2292,183

2 - > 150 - 300

4,602

8,264

182,566

315,986

956,038

1729,331

3 - > 300 - 500

1,665

3,382

103,693

181,322

622,574

1281,248

4 - > 500 - 1 000

1,405

3,008

75,341

141,041

988,955

2119,301

5 - > 1 000 - 2 500

0,421

1,019

16,843

32,187

598,120

1470,288

6 - > 2 500 - 5 000

0,045

0,207

2,060

5,468

145,101

707,385

7 - > 5 000 - 10 000

0,013

0,161

0,795

4,825

88,058

1184,362

8 - > 10 000

0,003

0,132

0,076

2,416

103,260

2719,671

 
 
Tabulka uvádí přípravky vydané na recepty a v režimu OTC s omezením.
Rozdělení výdejů podle jednotlivých cenových pásem za 1. čtvrtletí roku 2012 je uvedeno v grafu.

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 27,968 mil. vydaných balení v hodnotě 4,894 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 19,814 mil. Tato skupina tedy tvoří až 70,85 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 1.Q. 2012.
  • finanční hodnota v cenách původce - 1 391 mil. Kč, což je téměř 28,42 % z celkových finančních objemů.

V 1. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

ANOPYRIN 100 MG

POR TBL NOB 60X100MG

414 894

MILURIT 100

POR TBL NOB 50X100MG

227 099

FURON 40 MG

POR TBL NOB 50X40MG

197 732

INDAP

POR CPS DUR 30X2.5MG

171 235

NEUROL 0,25

POR TBL NOB 30X0.25MG

145 816

LUSOPRESS

POR TBL NOB 28X20MG

134 911

LORISTA 50

POR TBL FLM 28X50MG

134 836

HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA

POR TBL NOB 20X25MG

132 512

ALGIFEN NEO

POR GTT SOL 1X25ML

125 776

VIGANTOL

POR GTT SOL 1X10ML

115 677

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10 000 Kč). Z celkového počtu 27,968 mil. vydaných balení v hodnotě 4,894 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 3 767 kusů. Tato skupina tedy tvoří 0,01 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 1.Q. 2012.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 103,260 mil. Kč, což je téměř 2,11 % z celkových finančních objemů.

V 8. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

GLIVEC 100 MG

POR TBL FLM 60X100MG

1 371

TRACLEER 125 MG

POR TBL FLM 56X125MG

398

REBETOL 200 MG

POR CPS DUR 168X200MG

375

BARACLUDE 1 MG

POR TBL FLM 30X1X1MG

249

COPEGUS 200 MG

POR TBL FLM 168X200MG

221

GENOTROPIN 16 M.J.(5,3MG)

INJ PSO LQF 5X16UT

182

HEPSERA

POR TBL NOB 30X10MG

164

TEMODAL 140 MG

POR CPS DUR 5X140MG

147

SPRYCEL 50 MG

POR TBL FLM 60X50MG

133

VALCYTE 450 MG

POR TBL FLM 60X450MG

87

Podrobnější údaje získané z hlášení výdejů včetně grafů naleznete na webové stránce Ústavu https://www.sukl.cz/1-ctvrtleti-roku-2012.

Článek zahrnuje graf s počty hlásících lékáren po jednotlivých měsících, tabulku hodnocení výdeje podle cenových pásem, podle léčivých látek a léčivých přípravků, hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků a v jednotlivých ATC skupinách.