ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR v jednotlivých cenových pásmech. 
Cenové pásmo Počet balení (mil.) Počet DDD (mil.) Finanční objem (mil.)
v cenách původce
vydané distribuované vydané distribuované vydané distribuované
1 - > 0 - 150 19,789 31,535 482,122 644,196 1 398,767 2 090,874
2 - > 150 - 300 4,681 7,345 187,539 269,542 979,745 1 543,721
3 - > 300 - 500 1,708 2,923 110,313 165,69 631,395 1 091,588
4 - > 500 - 1 000 1,320 2,566 73,416 117,657 924,319 1 808,446
5 - > 1 000 - 2 500 0,410 0,959 15,780 26,869 581,957 1 396,233
6 - > 2 500 - 5 000 0,043 0,222 1,877 5,313 137,131 764,166
7 - > 5 000 - 10 000 0,010 0,137 0,630 4,592 64,789 1 023,211
8 - > 10 000 0,003 0,119 0,077 2,122 61,026 2 532,837
Tabulka uvádí přípravky vydané na recepty a v režimu OTC s omezením.
Rozdělení výdejů podle jednotlivých cenových pásem za 3 čtvrtletí roku 2011 je uvedeno v grafu.

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 27,963 mil. vydaných balení v hodnotě 4,779 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 19,789 mil. Tato skupina tedy tvoří až 70,77 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 3.Q. 2011.
  • finanční hodnota v cenách původce - 1 399 mil. Kč, což je téměř 29,27 % z celkových finančních objemů.

V 1. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

ANOPYRIN 100 MG

POR TBL NOB 60X100MG

451 331

MILURIT 100

POR TBL NOB 50X100MG

269 457

FURON 40 MG

POR TBL NOB 50X40MG

214 921

LOKREN 20 MG

POR TBL FLM 28X20MG

199 297

INDAP

POR CPS DUR 30X2.5MG

194 962

LUSOPRESS

POR TBL NOB 28X20MG

166 357

LORISTA 50

POR TBL FLM 28X50MG

162 550

HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA

POR TBL NOB 20X25MG

148 652

NEUROL 0,25

POR TBL NOB 30X0.25MG

142 359

STILNOX

POR TBL FLM 20X10MG

130 806

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč). Z celkového počtu 27,963 mil. vydaných balení v hodnotě 4,779 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 2 584 kusů. Tato skupina tedy tvoří 0,01 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 3.Q. 2011.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 61,026 mil. Kč, což je téměř 1,28 % z celkových finančních objemů.

V 8. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

REVATIO 20 MG

POR TBL FLM 90X20MG

390

COPEGUS 200 MG

POR TBL FLM 168X200MG

370

GLIVEC 100 MG

POR TBL FLM 60X100MG

351

TRACLEER 125 MG

POR TBL FLM 56X125MG

311

REBETOL 200 MG

POR CPS DUR 168X200MG

294

BARACLUDE 1 MG

POR TBL FLM 30X1X1MG

218

GENOTROPIN 16 M.J.(5,3MG)

INJ PSO LQF 5X16UT

141

MIMPARA 90 MG

POR TBL FLM 28X90MG

83

TEMODAL 140 MG

POR CPS DUR 5X140MG

77

BRAMITOB

INH SOL 56X300MG/4ML

50

Podrobnější údaje získané z hlášení výdejů včetně grafů naleznete na webové stránce Ústavu https://www.sukl.cz/3-ctvrtleti-roku-2011.

Článek zahrnuje graf s počty hlásících lékáren po jednotlivých měsících, tabulku hodnocení výdeje podle cenových pásem, podle léčivých látek a léčivých přípravků, hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků a v jednotlivých ATC skupinách.