ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR v jednotlivých cenových pásmech. 
Cenové pásmo Počet balení (mil.) Počet DDD (mil.) Finanční objem (mil.)
v cenách původce
vydané distribuované vydané distribuované vydané distribuované
1 - > 0 - 150 19,217 35,822 455,321 728,886 1 351,429 2 376,133
2 - > 150 - 300 4,513 8,634 177,318 323,821 947,518 1 822,699
3 - > 300 - 500 1,669 3,504 104,146 190,183 619,388 1 305,458
4 - > 500 - 1 000 1,296 2,880 70,814 132,349 906,701 2 017,908
5 - > 1 000 - 2 500 0,394 1,047 14,447 29,519 560,940 1 523,444
6 - > 2 500 - 5 000 0,041 0,241 1,867 5,736 127,566 828,364
7 - > 5 000 - 10 000 0,009 0,144 0,704 5,053 56,164 1 071,879
8 - > 10 000 0,002 0,126 0,048 2,187 46,415 2 635,268
Tabulka uvádí přípravky vydané na recepty a v režimu OTC s omezením.
Rozdělení výdejů podle jednotlivých cenových pásem za 2 čtvrtletí roku 2011 je uvedeno v grafu.

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 27,141 mil. vydaných balení v hodnotě 4,616 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 19,217 mil. Tato skupina tedy tvoří až 70,8 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 2.Q. 2011.
  • finanční hodnota v cenách původce - 1 351 mil. Kč, což je téměř 29,28 % z celkových finančních objemů.

V 1. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku Doplněk názvu Počet balení
ANOPYRIN 100 MG POR TBL NOB 60X100MG 418 312
MILURIT 100 POR TBL NOB 50X100MG 217 524
FURON 40 MG POR TBL NOB 50X40MG 193 848
INDAP POR CPS DUR 30X2.5MG 179 814
LUSOPRESS POR TBL NOB 28X20MG 178 372
LORISTA 50 POR TBL FLM 28X50MG 154 102
NEUROL 0,25 POR TBL NOB 30X0.25MG 137 693
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA POR TBL NOB 20X25MG 132 351
CALTRATE PLUS POR TBL FLM 30 126 333
STILNOX POR TBL FLM 20X10MG 126 279

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč). Z celkového počtu 27,141 mil. vydaných balení v hodnotě 4,616 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 2 457 kusů. Tato skupina tedy tvoří 0,01 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 2.Q. 2011.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 46,414 mil. Kč, což je téměř 1,01 % z celkových finančních objemů.

V 8. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky: 

Název přípravku Doplněk názvu Počet balení
THROMBOREDUCTIN 0,5 MG POR CPS DUR 100X0.5MG 674
COPEGUS 200 MG POR TBL FLM 168X200MG 325
REBETOL 200 MG POR CPS DUR 168X200MG 285
BARACLUDE 1 MG POR TBL FLM 30X1X1MG 217
GLIVEC 400 MG POR TBL FLM 30X400MG 211
TEMODAL 100 MG POR CPS DUR 5X100MG 122
TEMODAL 140 MG POR CPS DUR 5X140MG 78
TARCEVA 150 MG POR TBL FLM 30X150MG 61
VALCYTE 450 MG POR TBL FLM 60X450MG 51
MIMPARA 90 MG POR TBL FLM 28X90MG 50

Podrobnější údaje získané z hlášení výdejů včetně grafů naleznete na webové stránce Ústavu https://www.sukl.cz/2-ctvrtleti-roku-2011.

Článek zahrnuje graf s počty hlásících lékáren po jednotlivých měsících, tabulku hodnocení výdeje podle cenových pásem, podle léčivých látek a léčivých přípravků, hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků a v jednotlivých ATC skupinách.