ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR
v jednotlivých cenových pásmech

Cenové pásmo

Počet balení (mil.)

Počet DDD (mil.)

Finanční objem (mil.)
v cenách původce

vydané

distribuované

vydané

distribuované

vydané

distribuované

1 - > 0 - 150

17,429

59,137

409,537

832,628

1 199,259

3 603,181

2 - > 150 - 300

3,643

8,667

137,536

283,279

767,564

1 810,334

3 - > 300 - 500

1,362

3,350

81,137

171,091

509,804

1 270,017

4 - > 500 - 1 000

1,050

2,701

54,677

116,925

732,142

1 897,163

5 - > 1 000 - 2 500

0,324

1,136

11,622

32,394

459,385

1 695,952

6 - > 2 500 - 5 000

0,034

0,225

1,594

5,033

105,525

813,915

7 - > 5 000 - 10 000

0,009

0,130

0,659

4,661

55,028

934,577

8 - > 10 000

0,003

0,130

0,046

2,340

54,349

2 754,500

Rozdělení výdejů podle jednotlivých cenových pásem za 4. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno v grafu (č. 25)
 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 23,854 mil. vydaných balení v hodnotě 3,883 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 17,429 mil. Tato skupina tedy tvoří až 73,07 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 4.Q. 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 1 199 mil. Kč, což je téměř 30,88 % z celkových finančních objemů.

V 1. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

ANOPYRIN 100 MG

POR TBL NOB 60X100MG

371 226

LUSOPRESS

POR TBL NOB 28X20MG

195 650

MILURIT 100

POR TBL NOB 50X100MG

181 079

INDAP

POR CPS DUR 30X2.5MG

158 150

FURON 40 MG

POR TBL NOB 50X40MG

156 251

LORISTA 50

POR TBL FLM 28X50MG

141 009

NEUROL 0,25

POR TBL NOB 30X0.25MG

128 158

LOKREN 20 MG

POR TBL FLM 28X20MG

124 321

HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA

POR TBL NOB 20X25MG

118 609

STILNOX

POR TBL FLM 20X10MG

116 907

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč). Z celkového počtu 23,854 mil. vydaných balení v hodnotě 3,883 mld. Kč spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 2 666 kusů. Tato skupina tedy tvoří 0,01 % celkového počtu vydaných balení léčivých přípravků v 4.Q. 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 54,349 mil. Kč, což je téměř 1,40 % z celkových finančních objemů.

V 8. pásmu podle počtu vydaných balení tvoří nejvyšší objem tyto přípravky:

Název přípravku

Doplněk názvu

Počet balení

THROMBOREDUCTIN 0,5 MG

POR CPS DUR 100X0.5MG

681

COPEGUS 200 MG

POR TBL FLM 168X200MG

352

GLIVEC 400 MG

POR TBL FLM 30X400MG

308

TEMODAL 100 MG

POR CPS DUR 5X100MG

232

REBETOL 200 MG

POR CPS DUR 168X200MG

229

BARACLUDE 1 MG

POR TBL FLM 30X1X1MG

123

TEMODAL 140 MG

POR CPS DUR 5X140MG

79

TARCEVA 150 MG

POR TBL FLM 30X150MG

76

GENOTROPIN 16 M.J.(5,3MG)

INJ PSO LQF 5X16UT

73

ZOMACTON 4 MG

INJ PSO LQF 5X4.32MG

67

 

Podrobnější údaje získané z hlášení výdejů včetně grafů naleznete na webové stránce Ústavu https://www.sukl.cz/4-ctvrtleti-roku-2010.

Článek zahrnuje graf s počty hlásících lékáren po jednotlivých měsících, tabulku hodnocení výdeje podle cenových pásem, podle léčivých látek a léčivých přípravků, hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků a v jednotlivých ATC skupinách.