3. čtvrtletí 2008

Přehled činností oddělení klinického hodnocení  

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí Rozhodnutí vydaná v termínu (%)
Žádost o povolení KH 13 22 100
Ohlášení KH 61 68 100
Ohlášení dodatku ke KH 411 247 100

Grafy:

KH - roční_2.JPG

 

KH - čtvrtletní_2.JPG