ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3. čtvrtletí 2010

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

Klinické hodnocení

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí * Zamítnutí z celkového počtu Stažení z celkového počtu
Žádost o povolení KH 21 15 -  1
Ohlášení KH 74 56 -  3
Ohlášení dodatku ke KH 439 393 - -

Specifické léčebné programy

Počet posouzených žádostí o specifické léčebné programy

14

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

12

Počet pracovních schůzek MEK

0

Počet pracovních schůzek LEK

0