ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  

Provedené kontroly 

  Povaha inspekce Hodnocení závad Sankce
Druh kontroly Plánované Na podnět Drobné Významné Kritické Pozastavení přípravy Pozastavení provozu Pokuty - návrhy
*Lékárny  224 11 155 55 24 - 1 3
ONM 4 - 2 1 1 - - -
Pracoviště připravující autovakcíny - - - - - - - -
*Zdravotnická zařízení 69 9 43 29 5 - - -
Prodejci vyhrazených léčiv 11 - 8 1 2 - - -

*  1x nehodnoceno 

Provedené kontroly distributorů 

Počet inspekcí Hodnocení inspekcí
Úvodní Následné Cílené Změna Dobré Uspokojivé  Neuspokojivé  Kritické Porušení zákona Nehodnoceno 
6 30  2 5 30 7 3 5 15 3

  

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí
Žádost o povolení distribuce 5 4
Žádost o změnu povolení distribuce 16 15
Žádost o zrušení povolení distribuce 2 1