ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2019

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků získané z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 zákona o léčivech.  

Soubory jsou aktuální ke dni jejich zveřejnění a nezohledňují případné změny provedené v rámci následných oprav hlášení distributorů.
Datové soubory obsahují dodávky níže uvedeným typům odběratelů. 

Typ odběratele
LEKAR Lékař (pouze imunologické přípravky za účelem očkování)
LEKARNA Lékárna
NUKLEARNI_MEDICINA Zdravotnické zařízení podle § 82 odst. 2 písm. f) zákona, jde-li o radiofarmaka
OBCHODNI_ZASTUPCE Držitel rozhodnutí o registraci nebo obchodní zástupcie pověřený držitelem rozhodnutí o registraci (reklamní vzorky)
OSOBA_POSYKTUJICI_ZDRAVOTNI_PECI Osoba poskytující zdravotní péči (jde-li o plyny při poskytování péče a infuzní, hemofiltrační a dialyzační roztoky)
PRODEJCE_VLP Prodejce vyhrazených léčiv (jen vyhrazené LP)
TRANSFUZNI_SLUZBA Zařízení transfuzní služby (pouze krevní deriváty)
VETERINARNI_LEKAR Veterinární lékař
ZAHRANICI Osoba oprávněná k výdeji v zahraničí (bez rozlišení osoby, která je oprávněna k výdeji léčivých přípravků)
ZDRAVOTNICKE_ZARIZENI Zdravotnické zařízení (pouze radiofarmaka) - toto označení bylo používáno pouze do 07/2018

Informace o počtu hlásících distributorů jsou uvedeny v článku Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv.