ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2018

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  

Hlášení distributor - distributor v rámci České republiky odráží pouze součet všech pohybů daného léčivého přípravku na úrovni distribuce, nikoli skutečné množství léčivého přípravku v distribuci.

Informace o počtu hlásících distributorů jsou uvedeny v článku Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv. 

Typ odběratele

DISTRIBUTOR _CR

Sklad distributora v ČR

DISTRIBUTOR _EU

Distributor v EU

DISTRIBUTOR _MIMO EU

Distributor mimo EU

LEKAR

Lékař (pouze imunologické přípravky za účelem očkování)

LEKARNA

Lékárna

NUKLEARNI_MEDICINA

Pracoviště nukleární medicíny (pouze radiofarmaka)

OBCHODNI_ZASTUPCE

Držitelé rozhodnutí o registraci nebo obchodní zástupci – reklamní vzorky

OSOBA_POSYKTUJICI_ZDRAVOTNI_PECI

Osoba poskytující zdravotní péči (jde-li o plyny při poskytování péče a infuzní, hemofiltrační a dialyzační roztoky)

PRODEJCE_VLP

Prodejce vyhrazených léčiv (jen vyhrazené LP)

TRANSFUZNI_SLUZBA

Zařízení transfuzní služby (pouze krevní deriváty)

VETERINARNI_LEKAR

Veterinární lékař

ZAHRANICI

Osoba oprávněná k výdeji v zahraničí (bez rozlišení osoby, která je oprávněna k výdeji léčivých přípravků)

ZDRAVOTNICKE_ZARIZENI

Zdravotnické zařízení (pouze radiofarmaka) - označení platné pouze do 07/2018)

Typ pohybu

D

Dodávka

V

Vratka

Způsob výdeje 

R

Na lékařský předpis

F

Volně prodejné léčivé přípravky

O

Bez lékařského předpisu s omezením

V

Vyhrazená léčiva

P

bez lékařského předpisu s omezením (RLPO)

L

výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL)

C

výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. c) ZoL)