ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Výdeje léčivých přípravků

Z celkového počtu 56 621 registrovaných variant léčivých přípravků bez homeopatik (ke dni 1.4.2012), byl v 1 čtvrtletí roku 2012 hlášen:

  • výdej u 7 553 variant přípravků  (což je 13,34 % z celkového počtu registrovaných variant)
  • z toho 5 502 variant vydaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,85 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

Graf zobrazuje vývoj finančních trendů vydávaných léčivých přípravků za období leden až březen 2012. Celkové finanční objemy úhrad a započitatelných doplatků jsou vypočítány z hodnot nahlášených k jednotlivým výdejům.

Souhrn údajů o výdeji léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD. Tabulka uvádí léčivé přípravky vydané na recept a OTC s omezením.

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků na recept a OTC s omezením v ČR

Rok

Q

Balení
(mil)

DDD
(mil.)

Finanční objem
v cenách původce
(mld.)

vydané

distribuované

vydané

distribuované

vydané

distribuované

2010

1

25,884

51,940

734,722

1351,031

4,302

13,339

2010

2

26,553

52,326

761,479

1419,154

4,310

13,580

2010

3

21,288

45,520

625,318

1213,073

3,489

12,470

2010

4

23,854

50,747

696,807

1323,992

3,883

13,353

2011

1

27,381

51,394

794,449

1360,166

4,573

13,355

2011

2

27,141

52,265

824,664

1420,444

4,616

13,749

2011

3

27,963

45,736

871,754

1238,258

4,779

12,296

2011

4

29,162

49,592

889,479

1320,992

5,056

13,319

2012

1

27,968

51,149

859,651

1411,329

4,894

13,504


Hodnocení podle léčivých látek
 

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivé látky (rozlišení ATC 7. místo) s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf
  • finanční objem v cenách původce - graf

Hodnocení podle léčivých přípravků

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivých přípravků s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf
  • finanční objem v cenách původce - graf