ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Výdeje léčivých přípravků

Z celkového počtu 54 543 registrovaných variant léčivých přípravků bez homeopatik (ke dni 1.7.2011), byl ve 2. čtvrtletí roku 2011 hlášen:

  • výdej u 7 188 variant přípravků  (což je 13,18 % z celkového počtu registrovaných variant)
  • z toho 5 183 variant vydaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,10 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

Graf zobrazuje vývoj finančních trendů vydávaných léčivých přípravků za období leden až březen 2011. Celkové finanční objemy úhrad a započitatelných doplatků jsou vypočítány z hodnot nahlášených k jednotlivým výdejům.

Souhrn údajů o výdeji léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD. Tabulka uvádí léčivé přípravky vydané na recept a OTC s omezením.

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR
Rok Q Balení
(mil)
DDD
(mil.)
Finanční objem
v cenách původce
(mld.) 
vydané distribuované vydané distribuované vydané distribuované
2010 1 25,884 51,940 734,722 1351,031 4,302 13,339
2010 2 26,553 52,326 761,479 1419,154 4,310 13,580
2010 3 21,288 45,520 625,318 1213,073 3,489 12,470
2010 4 23,854 50,747 696,807 1323,992 3,883 13,353
2011 1 27,381 51,487 794,449 1357,826 4,573 13,201
2011 2 27,141 52,393 824,664 1417,720 4,616 13,581Hodnocení podle léčivých látek
 

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivé látky (rozlišení ATC 7. místo) s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf
  • finanční objem v cenách původce - graf

Hodnocení podle léčivých přípravků

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivých přípravků s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf
  • finanční objem v cenách původce - graf