ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Výdeje léčivých přípravků

Z celkového počtu 62 472 registrovaných variant léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.10.2010), byl v 3. čtvrtletí roku 2010 hlášen:

  • výdej u 6 939 variant přípravků  (což je 11,11 % z celkového počtu registrovaných variant)
  • z toho 5 097 variant vydaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 73,45 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

Graf (č. 14) zobrazuje vývoj finančních trendů vydávaných léčivých přípravků za období červenec až září 2010. Celkové finanční objemy úhrad a započitatelných doplatků jsou vypočítány z hodnot nahlášených k jednotlivým výdejům.

Souhrn údajů o výdeji léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD.

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR


Rok

Q

Balení
(mil)

DDD
(mil.)

Finanční objem
v cenách původce
(mld.) 

 

vydané

distribuované

vydané

vydané

distribuované

 

2010

1

25,884

80,44

734,722

4,302

14,998

 

2010

2

26,553

76,64

761,479

4,310

15,085

 

2010

3

21,288

71,81

625,318

3,489

13,982

 

 

Hodnocení podle léčivých látek

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivé látky (rozlišení ATC 7. místo) s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf (č. 15)
  • finanční objem v cenách původce - graf  (č. 23)

Hodnocení podle léčivých přípravků

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivých přípravků s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf  (č. 16)
  • finanční objem v cenách původce - graf  (č. 24)