ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Výdeje léčivých přípravků

Z celkového počtu 59 344 registrovaných variant léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.4.2010) byl v 1. čtvrtletí roku 2010 hlášen:

  • výdej u 6 916 variant přípravků  (což je 11,65 % z celkového počtu registrovaných variant)
  • z toho 5 026 variant vydaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,67 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

Graf zobrazuje vývoj finančních trendů vydávaných léčivých přípravků za období leden až březen 2010. Celkové finanční objemy úhrad a započitatelných doplatků jsou vypočítány z hodnot nahlášených k jednotlivým výdejům. 

 

Souhrn údajů o výdeji léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD.

Údaje o objemech vydaných/distribuovaných léčivých přípravků v ČR
Rok Q Balení
(mil)
DDD
(mil.)
Finanční objem
v cenách původce
(mld.)
 
vydané distribuované vydané vydané distribuované
2010 1 25,884 80,44 734,722 4,302 14,998

 

Hodnocení podle léčivých látek

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivé látky (rozlišení ATC 7. místo) s ohledem na:

  • počet vydaných balení -graf 
  • finanční objem v cenách původce - graf

Hodnocení podle léčivých přípravků

Následující přehledy zobrazují top 10 výdejů podle léčivých přípravků s ohledem na:

  • počet vydaných balení - graf
  • finanční objem v cenách původce - graf