ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 2. čtvrtletí roku 2012 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 71,51 mil. distribuovaných balení v hodnotě 15,292 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 54,144 mil; tato skupina tedy tvoří až 71,19 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2Q. 2012,
  • DDD celkem – 825,297 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,400 mld. Kč, což je téměř 21,85 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma bylo distribuováno 3 618 kódů léčivých přípravku, z toho:

  • 2 454 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 39,311 mil. balení / 2,483 mld. Kč)
  • 1 164 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 14,833 mil. balení / 0,917 mld. Kč).

Z celkového počtu 54,144 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 19,923 mil. balení (což je 26,20 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 71,51 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,156 mil. tato skupina tedy tvoří 0,20 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2Q 2012.
  • DDD celkem – 2,932 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,079 mld. Kč, což je téměř 19,79 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma bylo distribuováno 353 kódů léčivých přípravku, z toho:

  • 200 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,156 mil. balení / 2,874 mld. Kč)
  • 153 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 4 503 balení / 0,205 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 2. čtvrtletí let 2008 - 2012 zobrazuje graf.