ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 1. čtvrtletí roku 2012 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 76,05 mil. distribuovaných balení v hodnotě 15,561 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 58,899 mil; tato skupina tedy tvoří až 77,45 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q. 2012,
  • DDD celkem – 863,77 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,630 mld. Kč, což je téměř 23,33 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3 628 kódů léčivých přípravku (tedy 58,899 mil. balení), z toho:

  • 2 450 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 41,143 mil. balení / 2,551 mld. Kč)
  • 1 178 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 17,756 mil. balení / 1,079 mld. Kč).

Z celkového počtu 58,899 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 24,107 mil. balení (což je 31,70 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 76,05 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,132 mil. tato skupina tedy tvoří 0,17 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q 2012.
  • DDD celkem – 2,416 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,720 mld. Kč, což je téměř 17,48 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 344 kódů léčivých přípravku (tedy 0,132 mil. balení), z toho:

  • 2195 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,128 mil. balení / 2,523 mld. Kč)
  • 149 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 4 176 balení / 0,197 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 1. čtvrtletí let 2008 - 2012 zobrazuje graf.